Αναφορές Αδειών

Αναφορές αδειών :

 

Για τις επιλογές αναφορών αδειών από το κεντρικό μενού στην κορυφή της οθόνης επιλέγουμε Αναφορές και μετά Αναφορές αδειών. και παρουσιάζεται η παρακάτω φόρμα:

Οι Γενικές επιλογές παραμέτρων εφαρμόζονται σαν φίλτρα για όλες τις αναφορές.

Έτος που αφορά: Αν επιλεγεί, δεν είναι υποχρεωτικό, εμφανίζει άδειες, κυρίως κανονικές, που έχει καταχωρηθεί το έτος αφορά κατά την καταχώρηση της άδειας.

Κατηγορία Εργαζόμενου:* Επιλογή μιας ή πολλαπλών κατηγοριών εργαζόμενων.

Επιλογή συγκεκριμένων κατηγοριών αδειών: Αν δεν τσεκαριστεί θα γίνει παρουσίαση όλων των αδειών. Αν τσεκαριστεί τότε ανοίγει η επιλογή :

Κατηγορίες αδειών:* Πατώντας στο πλαίσιο που ανοίγει θα “ανοίξει“ μια λίστα με όλες τους τύπους αδειών.

Για αναζήτηση μιας συγκεκριμένης άδειας απλά πληκτρολογούμε το όνομα (με κεφαλαία ή μικρά αλλά με προσοχή στους τόνους) και φιλτράρονται και παρουσιάζονται οι άδειες που περιέχουν αυτούς τους χαρακτήρες.

Αν για παράδειγμα επιθυμούμε να μια κατάσταση με Γονικές ασθένειας τέκνων και παρακολούθησης σχολικής επίδοσης :

Πληκτρολογούμε γο (ή ΓΟ ή Γο ή γΟ) και επιλέγουμε την πρώτη άδεια.

Πληκτρολογούμε εκ νέου γο και παρουσιάζονται όλες οι άδειες εκτός από αυτή που επιλέξαμε.

Οι αναφορές θα παρουσιάσουν πληροφορίες καταχωρημένων αδειών μόνο για τους επιλεγμένους τύπους άδειας.

Κατόπιν επιλέγουμε την αναφορά για επισκόπηση.

 

Αναφορές αδειών

Αναλυτική άδειων και απουσιών εργαζόμενων

Αναφορά με αναλυτικά στοιχεία αδειών ανά εργαζόμενο σύμφωνα με τις Γενικές επιλογές παραμέτρων και το επιλεγμένο διάστημα αναφοράς.

Διάστημα αναφοράς (από-έως και):* επιλέγουμε μήνα από και μήνα έως και για την αναλυτική και συγκεντρωτική αναφορά.

Προβολή σε PDF XLS

Συγκεντρωτική άδειων και απουσιών εργαζόμενων

Αναφορά με συγκεντρωτικά αθροιστικά στοιχεία αδειών ανά εργαζόμενο σύμφωνα με τις Γενικές επιλογές παραμέτρων και το επιλεγμένο Διάστημα αναφοράς (από-έως και):*. (Επιλογή περιόδου από Αναλυτική άδειων*)

Προβολή σε XLS

 

Aναφορές δικαιούμενων αδειών

Δικαιούμενες - Ληφθείσες - Υπόλοιπο Αδειών

Αναφορά με αναλυτικά στοιχεία δικαιούμενων και υπολοίπων αδειών ανά εργαζόμενο, τύπο άδειας και έτος αφορά, σύμφωνα με τις Γενικές επιλογές παραμέτρων. Χρησιμοποιείται κυρίως για κανονικές άδειες.

Προβολή XLS

Συγκεντρωτική Δικαιούμενες - Ληφθείσες - Υπόλοιπο Αδειών

Αναφορά με συγκεντρωτικά στοιχεία δικαιούμενων και υπολοίπων αδειών ανά εργαζόμενο και τύπο άδειας, σύμφωνα με τις Γενικές επιλογές παραμέτρων. Χρησιμοποιείται κυρίως για κανονικές άδειες.

 

 

Υποδείγματα αναφορών

Αναλυτική άδειων και απουσιών εργαζόμενων

PDF :

XLS:

Συγκεντρωτική άδειων και απουσιών εργαζόμενων

XLS: