Αναφορές διοικητικών πράξεων

Από την επιλογή Αναφορές Διοικητικών πράξεων μπορούμε να εκδώσουμε μια κατάσταση που περιέχει τους υπαλλήλους που συνδέονται σε μια διοικητική πράξη.

Η πρόσβαση γίνεται από το κεντρικό μενού του οργανισμού Αναφορές Διοικητικών πράξεων.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι :

Κατάσταση έγκρισης (προαιρετικό) : Η κατάσταση έγκρισης της διοικητικής πράξης. (σε επεξεργασία, έχει υποβληθεί, έχει εγκριθεί)

Τύπος πράξης* : Η επιθυμητή διοικητική πράξη.

Κατηγορία εργαζόμενων* : Κατηγορία μισθοδοσίας εργαζόμενων (ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, Σύμβαση έργου κλπ)

Κατάσταση εργαζόμενων* : Η υπηρεσιακή κατάσταση όσον αφορά στο αν είναι Ενεργός ή όχι ο υπάλληλος.

Διάστημα ισχύος* : Διάστημα στο οποίο έχει ισχύ για τον κάθε υπάλληλο η επιθυμητή διοικητική πράξη.

Επιλέγουμε ανάλογα με το τι δεδομένα χρειαζόμαστε.

Στην συνέχεια πατάμε το εικονίδιο xls στο πεδίο Ενέργειες και εμφανίζεται η αναφορά με την ακόλουθη μορφή.