Σπουδές

Γενικά

Η ενότητα Σπουδές περιέχει 4 διαφορετικές κατηγορίες που αναφέρονται σε σπουδές, στοιχεία εκπαίδευσης, γνώσεων ξένων γλωσσών και λοιπές δεξιότητες. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

  • Σπουδές
  • Ξένες Γλώσσες
  • Σεμινάρια/Εκπαιδεύσεις/Επαγγελματική Κατάρτιση
  • Δεξιότητες

Σπουδές

Η ενότητα των Σπουδών περιέχει όλα τα πεδία που χαρακτηρίζουν ένα στοιχείο σπουδών όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Πως καταχωρείται ένα στοιχείο σπουδών;

  • Επιλέγουμε τον υπάλληλο που θέλουμε. 
  • Από το κάθετο μενού στο αριστερό μέρος της οθόνης πάμε στην επιλογή Σπουδές
  • Είναι επιλεγμένο το πρώτο tab, Σπουδές
  • Πατάμε το κουμπί Νέα Καταχώρηση
  • Στο πλαίσιο που μας ανοίγει συμπληρώνουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία (Βαθμίδα εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικό Ιδρυμα, Τίτλος σπουδών κτλ...) 
  • Πατάμε αποθήκευση. 

Tι πρέπει να κάνω αν δεν βρω το πεδίο που θέλω στις υπάρχουσες επιλογές;

Οι επιλογές που εμφανίζονται στα στοχεία Βαθμιδα Εκπαίδευσης, Τίτλος Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ιδρυμα και Βαθμιδα εκπαίδευσης αλλάζουν πατώντας το κουμπί  . Ετσι θα μεταφερθείτε στην σελίδα από όπου μπορείτε να διαχειριστείτε τις επιλογές που σας δίνει το πρόγραμμα. 

Μπορείτε να σβήσετε μια επιλογή μόνο αν αυτή η επιλογή δεν είναι συνδεδεμένη με κάποιον εργαζόμενο. 

Προσοχή! Οι επιλογές που βλέπεται προέρχονται από όλους τους πελάτες του HR Cloud είναι λοιπόν πιθανό να βλέπετε επιλογές που δεν έχετε εισάγει εσείς και που δεν αφορούν κάποιον συγκεκριμένο εργαζόμενό σας. 

Ξένες Γλώσσες

Στο πεδίο αυτό καταγράφονται οι ξένες γλώσσες του υπαλλήλου. Η φόρμα που εμφανίζεται με την επιλογή Ξένες γλώσσες είναι η παρακάτω:

Συμπληρώνουμε τις πληροφορίες που επιθυμούμε και πατάμε Αποθήκευση.

Περισσότερες επιλογές διαχείρισης:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το πτυχίο ξένης γλώσσας που επιθυμούμε στα επιλεγμένα, μπορούμε να το δημιουργήσουμε πατώντας Διαχείριση. Θα εμφανιστεί η παρακάτω φόρμα:

Γράφουμε το όνομα του πτυχίου και κάνουμε Αποθήκευση.

Στο πεδίο  περιέχονται όλα τα πτυχία ξένων γλωσσών που υπάρχουν στο σύστημα.

Διαγράφουμε ένα πτυχίο πατώντας το  κάτω απο το πεδίο Ενέργειες.

Προσοχή! Δεν μπορείτε να σβήσετε πτυχίο το οποίο είναι συνδεδεμένο με υπάλληλο.

Εκπαίδευση - Κατάρτιση - Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Στην ενότητα αυτή γίνεται διαχείριση της εκπαίδευσης/κατάρτισης/σεμιναρίων ενός υπαλλήλου.

Η φόρμα που μας παρουσιάζεται είναι η παρακάτω:

Συμπλήρώνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και πατάμε Αποθήκευση.

Διαχείριση Σεμιναρίων

Όπως στα πεδία των Σπουδών και Ξένων γλωσσών έτσι και εδώ μπορούμε να προσθέσουμε όποιον φορέα κατάρτισης επιθυμούμε με το πλήκτρο Διαχείριση.

Συμπληρώνουμε το όνομα και κάνουμε Αποθήκευση.

Δεξιότητες

Στο πεδίο Δεξιότητες μπορούμε να προσθέσουμε τις γνώσεις υπολογιστών των υπαλλήλων ή άλλων δεξιοτήτων που μπορεί να έχουν και δεν ανήκουν στις κατηγορίες Σπουδές,Ξένες γλώσσες,Σεμινάρια.

Για τις γνώσεις υπολογιστών αρκεί να επιλέξουμε το κουμπί  και κάνουμε Αποθήκευση.

Για την προσθήκη κάποιας άλλης δεξιότητας συμπληρώνουμε όνομα και ημερομηνία και πατάμε Αποθήκευση.