Άδειες

Διαχείριση αδειών

Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων


Οι άδειες κάθε εργαζόμενου εισάγονται από το μενού του εργαζομένου. 

 • Επιλέγουμε τον Εργαζόμενο
 • απο το αριστερό κάθετο μενού πάμε στις ΆδειεςΕδώ μπορούμε να δούμε στην οθόνη μας τις αδειες που υπάρχουν ήδη καταχωρημένες για τον εργαζόμενο και να εισάγουμε νέες. 

Δημιουργία νέα εγγραφής άδειας

Στην καρτέλα των αδειών πατάμε το κουμπί Δημιουργία νέας άδειας. 

Στην οθόνη μας ανοίγει μια νέα καρτέλα άδειας όπου μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που αφορούν την άδεια. 

Με το κουμπί "Υπολογισμός χρόνου" γίνεται μία εκτίμηση των ημερών στις οποιες αντίστοιχεί η άδεια που εισάγατε. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο υπολογισμός αυτός δεν αντιστοιχεί σε αυτό που επιθυμείτε, μπορείτε να μεταβάλετε το ποσό στα πεδία

Χρόνος Άδειας: Ετη, Μήνες, Μέρες, Ώρες.

Σχήμα: Oθόνη δημιουργίας αδειών εργαζομένου

Αλλα πληροφοριακά στοιχεία που σχετίζονται με την άδεια

Επιπλέον των ημερών και του τύπου αδείας μπορείτε:

 • Να βάλετε τον αριθμό της απόφασης ή του εγγραφου που σχετίζεται με την άδεια
 • Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τη άδεια
 • Αρχεία που αφορούν την άδεια

Πληροφορίες ανά τύπο άδειας

Πατώντας το link "πληροφορίες ανά τύπο άδειας" μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που σχετίζονται με τον τύπο άδειας που έχετε επιλέξει.

Σχήμα: Πληροφορίες ανα τύπο άδειας

Προβολή καταχωρημένων αδειών

Σχήμα: Oθόνη προβολής αδειών εργαζομένου

Ατομικές αναφορές 


 • Επιλέγουμε τον Εργαζόμενο
 • απο το αριστερό κάθετο μενού πάμε στις Aναφορές
 • επιλέγουμε το τρίτο tab Στοιχεία αδειών
 • επιλέγοντας τις κατάλληλες παραμέτρους μπορούμε να εξάγουμε 2 αναφορές
  • Κατάσταση χορηγηθέντων αδειών και απουσιών XLS
  • Κατάσταση χορηγηθέντων αδειών και απουσιών PDF


Σχήμα: Οθόνη επιλογής αδειών εργαζομένου

Σχήμα: Παράδειγμα αναφοράς Excel

Σχήμα: Παράδειγμα αναφοράς PDF

Αναφορές σε επίπεδο οργανισμού


 • Απο το οριζόντιο γκρί μενού στην κορυφή της οθόνης επιλέγουμε Αναφορές
 • επιλέγουμε Αναφορές αδειών
 • επιλέγοντας τις κατάλληλες παραμέτρους μπορούμε να εξάγουμε 3 αναφορές
  • Κατάσταση χορηγηθέντων αδειών και απουσιών XLS
  • Κατάσταση χορηγηθέντων αδειών και απουσιών PDF
  • Κατάσταση χορηγηθέντων αδειών ατομική PDF (όπως και μέσα από την καρτελα του υπαλλήλου)


Σχήμα: Οθόνη επιλογής αναφορών αδειών

Σχήμα: Παράδειγμα αναφοράς Excel


Σχήμα: Παράδειγμα αναφοράς Pdf