Πρόσβαση μισθοδοτούμενου στα στοιχεία του

Η δυνατότητα πρόσβασης του μισθοδοτούμενου στα στοιχεία του, πραγματοποιείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύκολη και άμεση πρόσβαση σε σημαντικά στοιχεία της καρτέλας του όπως η μισθοδοσία και οι άδειες.

Η πρόσβαση γίνεται με το προσωπικό email και η εικόνα είναι η παρακάτω:

Σημειώνεται ότι :

  • Στον διοικητικό φάκελο απεικονίζονται μόνο οι διοικητικές πράξεις που έχουν την ένδειξη 'Έχει εγκριθεί'.

  • Στις 'Άδειες' πρέπει να επιλεγεί το έτος αναφοράς για να εμφανιστούν.