Εγχειρίδιο Χρήσης HRCloud

Το σύστημα διαχείρισης προσωπικού CloudHR περιέχει ένα σύνολο λειτουργικών ενοτήτων που αναφέρονται σε συγκεκριμένες πτυχές της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Για κάθε μία από αυτές τις ενότητες δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής/διαχείρισης δεδομένων, προβολής δεδομένων είτε μέσα από την πλατφόρμα online, είτε μέσα από μία σειρά αναφορών (pdf, xls), και διασύνδεσης με άλλες υποενότητες της πλατφόρμας HR, αλλά και τμημάτων της πλατφόρμας PaySlip. Επιπλέον ανάλογα με τις απαιτήσεις των χρηστών μας και την αρχιτεκτονική των συστημάτων που χρησιμοποιούνται υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού διεπαφών για την περαιτέρω "ολοκλήρωση" των συστημάτων πληροφορικής του οργανισμού ή της εταιρείας.