ΕΡΓΑΝΗ

Η ενότητα ΕΡΓΑΝΗ αφορά σε επιλογές παραγωγής αρχείων μορφής xml που μπορούν να ανέβουν στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΡΓΑΝΗ και να υποβληθούν τα σχετικά έντυπα χωρίς την ανάγκη να συμπληρωθούν τα πεδία εκ νέου από τους χρήστες.

Έντυπα που παράγονται από το HRCloud :

Ατομικά έντυπα

  • E3 Aναγγελία Πρόσληψης

  • E5 Aναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.

  • E6 Kαταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).

  • E7 Λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου.

  • E9 Σύμβαση Eργασίας Mερικής Aπασχόλησης και Eκ Περιτροπής Eργασίας (έντυπο ΣΕΠΕ)

Πίνακες