Παρουσίες

Παρουσίες

Από την επιλογή στο κεντρικό μενού Στοιχεία Εταιρείας – Παρουσίες δίνεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν για κάθε εργαζόμενο οι ώρες για υπερβάλλουσα εργασία, που θα αναλυθεί σε υπερωρία και ώρες μειωμένης εργασίας. Απο εδώ γίνεται προβολή για επεξεργασία από τον χρήστη.

Στην περιοχή Στοιχεία καταχώρησης κάνετε της επιλογές καταχώρησης του ωραρίου και στην από κάτω λευκή περιοχή έχετε τη δυνατότητα παρουσίασης με παραμέτρους το ονοματεπώνυμο, τη δομή, την κατηγορία μισθοδοσίας και την περίοδο που αφορά. Για παράδειγμα δίνοντας τη δομή και αναζήτηση.

Πατώντας το τετραγωνάκι δεξιά στην γραμμή του εργαζόμενου εμφανίζεται στην ατομική καρτέλα ημερολόγιο με την εικόνα των παρουσιών.

Εναλλακτική καταχώρηση παρουσιών

Εναλλακτικά για τη καταχώρηση υπερβάλλουσας μπορείτε να πάτε στο Παρουσιολόγιο να επιλέξετε τον μήνα και την επιθυμητή δομή και πατώντας αριστερό κλικ στην ημέρα ενδιαφέροντος, ανοίγει φόρμα ενημέρωσης.

Καταχωρείτε το ωράριο και πατάτε  Ενημέρωση παρουσίας.

Κάνοντας παρουσίαση στο παρουσιολόγιο παρουσιάζεται ο υπερβάλλοντας χρόνος.Καταχώρηση/Μεταβολή Παρουσιών απο Καρτέλα Εργαζόμενου

Η καταχώρηση ή η μεταβολή παρουσίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και από την καρτέλα εργαζομένου. Απο το μενού του εργαζόμενου επιλέγουμε Παρουσίες και μας εμφανίζεται το παρακάτω μενού:

Στο πλαίσιο Καταχώρηση παρουσιών μπορείτε να περάσετε την άφιξη και την αναχώρηση του υπαλλήλου και στην συνέχεια κάνετε Αποθήκευση για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση.

Όλες οι παρουσίες του υπαλλήλου εμφανίζονται συγκεντρωτικά στο μενού Παρουσίες.

Στην φόρμα της κάθε παρουσίας υπάρχει η επιλογή της διαγραφής με το σύμβολο , το οποίο αν το επιλέξουμε θα διαγράψει την παρουσία απο τον υπάλληλο οριστικά.

Προσοχή! Δεν μπορείτε να διαγράψετε παρουσία για την οποία έχει γίνει εγγραφή στο αρχείο των υπερωριών.