Ωράρια

Τυπικά ωράρια και βάρδιες

Υπάρχουν 2 κατηγορίες ωραρίων που είναι διαθέσιμα στον χρήστη. Τα "Τυπικά Ωραρια" και οι "Βάρδιες"

Τα τυπικά ωράρια λειτουργούν σε συνδιασμό με τις παρουσίες του υπαλλήλου και από τον έλεγχο τυπικού ωραρίου / παρουσίας προκύπτουν στην συνέχεια οι υπερωρίες του κάθε εργαζόμενου. 

Οι βάρδιες δεν απαιτούν την καταχώρηση παρουσιών (θεωρείται πώς ο υπάλληλος έχει προσέλθει στην ορισμένη βάρδιά του). Από το πρόγραμμα βαρδιών του υπαλληλου προκύπτουν τα στοιχεία που αφορούν τις "προσαυξήσεις". Ωράρια Εργαζομένου

Ο κάθε εργαζόμενος επιλέγει το ωράριο που θα εργάζεται ανά εβδομάδα. Η διαχείριση του Ωραρίου γίνεται από  την επιλογή  στην καρτέλα του εργαζόμενου στο μενού ενέργειες Ωράριο.

Απο την αριστερή μπάρα Ενέργειες επιλέγουμε Ωράρια και εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα:

Στην καρτέλα αυτή υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής ενός τυποποιημένου εβδομαδιαίου ωραρίου ή δημιουργίας ενός προσαρμοσμένου στον υπάλληλο ωράριο όταν αυτό είναι μεταβαλλόμενο.

Τυπικό Ωράριο εργαζομένου

Απο την επιλογή ωραρίου παρουσιάζονται όλα τα τυποποιημένα ωράρια του οργανισμού.

Επιλέγετε το επιθυμητό ωράριο, δίνετε την ημερομηνία από την οποία θα ισχύει και πατάτε Προσθήκη.

Η ημερομηνία ισχύς είναι μοναδική για τον κάθε υπάλληλο. Σε περίπτωση εισαγωγής ωραρίου στον υπάλληλο με ίδια ημερομηνία ισχύος με κάποια άλλη εγγραφή, τότε η παλιά εγγραφή θα διαγραφεί απο τον υπάλληλο.

Κατόπιν παρουσιάζεται η γραμμή με το ωράριο.

Προσαρμοσμένο Ωράριο Εργαζομένου

Σε περίπτωση που το ωράριο είναι μεταβαλλόμενο ανα ημέρα εβδομάδας και εργαζόμενο, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση εφαρμογής βαρδιών, τότε στον εργαζόμενο επιλέγουμε το πλήκτρο Δημιουργία και παρουσιάζεται η παρακάτω φόρμα.

Επιλέγετε Τύπος ωραρίου και ημερομηνία Iσχύς από, πατάτε Δημιουργία και γίνεται η καταχώρηση ενός κενού από ώρες εβδομαδιαίου προγράμματος.

Πατώντας πάνω το σύμβολο  γίνεται καταχώρηση των ωρών του ωραρίου.

Επιλέγοντας το τετραγωνάκι με το μολυβάκι δεξιά ανοίγει η φόρμα καταχώρησης των ωρών έναρξης και λήξης του ημερήσιου ωραρίου.

Πατάμε στο Έναρξη και επιλέγουμε στην φόρμα με τις ώρες χρησιμοποιώντας το βελάκι προς τα δεξιά πρωινή ώρα (ΑΜ) και τα βελάκι προς τα αριστερά απογευματινή ώρα (ΡΜ).

Βάζοντας την ώρα Έναρξη και πατώντας Ενημέρωση το σύστημα αυτόματα ενημερώνει την λήξη 8 ώρες μετά. Αν το ωράριο δεν είναι 8ωρο θα χρειαστεί να καταχωρηθεί η λήξη. 

Αντίστοιχα ενημερώνουμε όλες τις ημέρες. Αφήνουμε κενό σε ημέρες που δε θα εργαστεί.