Καταστάσεις υπαλληλων

Οι υπάλληλοι ενός οργανισμού μπορεί να βρίσκονται σε 3 κύριες καταστάσεις.

Ανενεργός

Η σχέση του με τον οργανισμό να έχει λήξει.

Ενεργός, ανήκει στην δύναμη του οργανισμού

Είναι ο υπάλληλος που βρίσκεται στον οργανισμό και διοικητικά ανήκει στον οργανισμό.

Ενεργός, έχει έρθει με απόσπαση

Είναι ο υπάλληλος που έχει έρθει με απόσπαση. Ο υπάλληλος αυτός ενώ βρίσκεται στον οργανισμό δεν ανήκει σε αυτόν διοικητικά.

 

H κατάσταση των υπαλλήλων απεικονίζεται στην οθόνη Εργαζόμενοι όπως φαίνεται παρακάτω:

Αρχή και λήξη περιόδου υπηρεσίας ενεργού υπαλλήλου

Η αρχή και η λήξη της περιόδου υπηρεσίας ενός υπαλληλου καθορίζεται από τις διοικητικές πράξεις που υπάρχουν στον φάκελο του.

Η αρχή της υπηρεσίας συμβαίνει τις εξής πράξεις:

 • Διορισμός

 • Ανάληψη Καθηκόντων

Και ληγει με τις εξής:

 • Λύση υπαλληλικής σχέσης

 • Αποχώρηση - Παραίτηση

 • Καταγγελία συμβασης

 • Μετάθεση

 • Μετάταξη

Αρχή και λήξη περιόδου υπηρεσίας υπαλληλου που έχει έρθει με απόσπαση

Η αρχή της υπηρεσίας συμβαίνει τις εξής πράξεις:

 • Απόσπαση από άλλο φορέα

Και ληγει με τις εξής:

 • Λήξη απόσπασης από άλλο φορέα.

 

Αρχή και λήξη περιόδου υπηρεσίας υπαλληλου που έχει έρθει με απόσπαση

Η αρχή της υπηρεσίας συμβαίνει τις εξής πράξεις:

 • Απόσπαση από άλλο φορέα

Και ληγει με τις εξής:

 • Λήξη απόσπασης από άλλο φορέα.