Καταστάσεις υπαλληλων

Οι υπάλληλοι ενός οργανισμού μπορεί να βρίσκονται σε 3 κύριες καταστάσεις.

Ανενεργός

Η σχέση του με τον οργανισμό να έχει λήξει.

Ενεργός, ανήκει στην δύναμη του οργανισμού

Είναι ο υπάλληλος που βρίσκεται στον οργανισμό και διοικητικά ανήκει στον οργανισμό.

Ενεργός, έχει έρθει με απόσπαση

Είναι ο υπάλληλος που έχει έρθει με απόσπαση. Ο υπάλληλος αυτός ενώ βρίσκεται στον οργανισμό δεν ανήκει σε αυτόν διοικητικά.

 

H κατάσταση των υπαλλήλων απεικονίζεται στην οθόνη Εργαζόμενοι όπως φαίνεται παρακάτω:

Αρχή και λήξη περιόδου υπηρεσίας ενεργού υπαλλήλου

Η αρχή και η λήξη της περιόδου υπηρεσίας ενός υπαλληλου καθορίζεται από τις διοικητικές πράξεις που υπάρχουν στον φάκελο του.

Η αρχή της υπηρεσίας συμβαίνει τις εξής πράξεις:

  • Διορισμός

  • Ανάληψη Καθηκόντων

Και ληγει με τις εξής:

  • Λύση υπαλληλικής σχέσης

  • Αποχώρηση - Παραίτηση

  • Καταγγελία συμβασης

  • Μετάθεση

  • Μετάταξη