Απόσπαση από άλλο φορέα

Πριν δοκιμάσετε να διαχειριστείτε πράξεις αποσπάσεων παρακαλούμε διαβάστε την σύντομη περιγραφή που φτιάξαμε για εσάς. https://dimicro.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/439091208

 

Υπεύθυνος φορέας μισθοδοσίας

Οταν ο υπεύθυνος φορέας μισθοδοσίας είναι ο φορέας υποδοχής αυτό σημαίνει ότι ο υπάλληλος μισθοδοτείται από εμάς.

Οταν ο υπεύθυνος φορεάς μισθοδοσίας είναι ο φορέας προέλευσης αυτό σημαίνει ότι ο υπάλληλος μισθοδοτείται από τον οργάνισμό από τον οποίο έχει έρθει.