Αποσπάσεις από και πρός τον οργανισμό

Οι αποσπάσεις από και προς τον οργανισμό μπορεί να φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία συμβάντων ωστόσο έχουν πολύ βασικές διαφορές ως προς το πως λειτουργούν μέσα στην οργάνωση του οργανισμού και στις υπάρχουσες διαδικασίες.

Εδώ προσπαθούμε να εξηγήσουμε τις κυριότερες.

Απόσπαση σε άλλο φορέα

Απόσπαση από άλλο φορέα

Απόσπαση σε άλλο φορέα

Απόσπαση από άλλο φορέα

Με απλά λόγια: ο εργαζόμενος φεύγει από εμάς και πάει κάπου αλλού

Με απλά λόγια: ο εργαζόμενος έρχεται σε εμάς από κάποια άλλη υπηρεσία

Ο εργαζόμενος ανήκει στην υπηρεσία μας. Έχει ανάληψη καθηκόντων (ή/και διορισμό) σε εμάς και όλα τα στοιχεία του φακέλου του είναι υπό την ευθύνη του οργανισμού μας.

Ο εργαζόμενος έρχεται από κάπου αλλού. Ο διοικητικός του φάκελος παραμένει στον δικό του φορέα. Εμείς μπορεί να έχουμε ένα τμήμα των στοιχείων του, ανάλογα με τις λεπτομέρειες της απόσπασης.

Ο εργαζόμενος για το PaySlip είναι ΕΝΕΡΓΟΣ (πράσινο κυκλάκι) και στην στήλη “Ενεργοί” φαίνεται το σχόλιο “σε απόσπαση”

 

Ο εργαζόμενος για το PaySlip είναι  “Ενεργός, έχει έρθει με απόσπαση” (πορτοκαλί κυκλάκι)

και στην στήλη “Ενεργοί” φαίνεται το σχόλιο “Ενεργός”

Όταν ο εργαζόμενος αυτός μισθοδοτείται από τον φορέα προέλευσης, μισθοδοτείται από εμάς.

Όταν ο εργαζόμενος αυτός μισθοδοτείται από τον φορέα προέλευσης, δεν μισθοδοτείται από εμάς.

Για τον εργαζόμενο αυτόν δεν μπορούμε να ορίσουμε θέση εργασίας γιατί δεν ξέρουμε (ούτε μπορούμε να διαχειριστούμε) το οργανόγραμμα του φορέα στον οποίο έχει πάει

Τον εργαζόμενο αυτόν μπορούμε να τον τοποθετήσουμε σε θέση εργασίας μέσα στο οργανόγραμμά μας.

 

Δείτε εδώ πως μπορείτε να διαχειριστείτε στο PaySlip πράξεις απόσπασης:

https://dimicro.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/439156747

https://dimicro.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/439091201