Απόσπαση σε άλλο φορέα

Πριν δοκιμάσετε να διαχειριστείτε πράξεις αποσπάσεων παρακαλούμε διαβάστε την σύντομη περιγραφή που φτιάξαμε για εσάς. https://dimicro.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/439091208

 

H πράξη της απόσπασης σε άλλο φορέα, κρατάει όλες τις πληροφορίες που αφορούν την απόσπαση ενός εργαζόμενου του οργανισμού.

Υπεύθυνος φορέας μισθοδοσίας

Οταν ο υπεύθυνος φορέας μισθοδοσίας είναι ο φορέας υποδοχής αυτό σημαίνει ότι ο υπάλληλος μισθοδοτείται από τον οργανισμό από τον οποίο έχει έρθει.

Οταν ο υπεύθυνος φορεάς μισθοδοσίας είναι ο φορέας προέλευσης αυτό σημαίνει ότι ο υπάλληλος εξακολουθεί να μισθοδοτείται από εμάς.