Παράδειγμα: διοικητικά στοιχεία νέου υπαλλήλου

Αφού έχουμε δημιουργήσει την αρχική εγγραφή του υπαλλήλου καταχωρούμε 4 διοικητικές πράξεις

1.Αναληψη καθηκόντων

 • Πάμε στο αριστερό μενου στην επιλογή Διοικητικό Φάκελος
 • Εισαγωγή νέας διοικητικής πράξης
 • Επιλέγουμε από το drop down την πράξη Αναληψη καθηκόντων
 • Εισάγουμε την ημερομηνία εναρξης (πχ 01/04/2020) 
 • Επιλέγουμε την σχέση εργασίας. 
 • πατάμε αποθήκευση

2. Βαθμολογική κατάταξη

 • Εισαγωγή νέας διοικητικής πράξης
 • Επιλέγουμε από το drop down την επιλογή Βαθμολογική κατάταξη
 • Ημερομηνία  
 • Βαθμός: ΣΤ
 • πατάμε αποθήκευση

3. Κατηγορία, κλάδος, ειδικότητα

 • Εισαγωγή νέας διοικητικής πράξης
 • Επιλέγουμε από το drop down την επιλογή Κατηγορία, κλάδος, ειδικότητα
 • Ημερομηνία  
 • Κατηγορία: πχ ΥΕ
 • Κλάδος:  πχ ΥΕ - Μεταφορέων Ασθενών
 • Ειδικότητα πχ Μεταφορέων Ασθενών
 • πατάμε αποθήκευση

4. Μισθολογικό Κλιμακιο

 • Εισαγωγή νέας διοικητικής πράξης
 • Επιλέγουμε από το drop down την επιλογή Μισθολογικό κλιμάκιο
 • Ημερομηνία  
 • Μισθολογικό κλιμάκιο (πχ 01)
 • πατάμε αποθήκευση

Με την εισαγωγή αυτή έχουμε πλέον την πληροφορία ότι υπάρχει ένας ανθρωπος στο δυναμικό του οργανισμού από την 01/04/2020 με συγκεκριμένο κλάδο, κατηγορία και βαθμό.

Ο υπαλληλος μας θα φαίνεται πλέον με τα στοιχεία του στους ενεργούς εργαζόμενους

και θα εμφανίζεται στις αναφορές των υπαλλήλων