Φίλτρα

Η ενότητα αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αναζήτηση επιθυμείτε στη λίστα των συνδρομητών σας, εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα φίλτρα και να εξάγετε σε λίστα τους συνδρομητές που ικανοποιούν τα φίλτρα που έχετε βάλει, καθώς επίσης να αποθηκεύσετε τη συγκεκριμένη αναζήτηση ώστε να την επαναλάβετε στο μέλλον.
Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εξάγετε κάθε είδους επιμέρους λίστες των συνδρομητών σας και να παράγετε αναφορές με τους συνδρομητές σας που έχουν οικονομικές εκκρεμότητες, ανάλογα με τα φίλτρα οφειλής που θα επιλέξετε.

Πως κάνω μια αναζήτηση;

Για να ξεκινήσετε μια νέα αναζήτηση πρέπει να ορίσετε με ακρίβεια τα κριτήρια, βάσει των οποίων θα φιλτράρετε τη συνολική λίστα συνδρομητών σας.

  • Επιλέξτε κάποιο κριτήριο βάσει του οποίου θέλετε να κάνετε αναζήτηση (π.χ. ημερομηνία εγγραφής κλπ.).

  • Στη συνέχεια επιλέξτε τη σχέση που πρέπει να ικανοποιείται και εφ' όσον απαιτείται ορίστε την τιμή. Για παράδειγμα, εάν θέλετε μια αναφορά με τους συνδρομητές που έχουν εγγραφεί το τρέχον έτος, ορίστε στο φίλτρο "ημερομηνία εγγραφής μεγαλύτερη από 01/01/2016".

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε και δεύτερο φίλτρο ή επιπλέον ομάδα κριτηρίων επιλέξτε νέο κριτήριο και αντίστοιχα νέα ομάδα κριτηρίων.

  • Εφ' όσον προσθέσετε περισσότερα από ένα κριτήρια, επιλέξτε πάνω αριστερά {και} εφ' όσον θέλετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης να ικανοποιούν ταυτόχρονα όλα τα κριτήρια. Εναλλακτικά, επιλέξτε {ή} εφ' όσον θέλετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης να ικανοποιούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που έχετε προσθέσει.

  • Επιλέξτε Εκτέλεση για να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα εμφανιστούν κάτω δεξιά στην οθόνη σας και επιλέγοντας Εξαγωγή σε excel μπορείτε να λάβετε την πλήρη λίστα των συνδρομητών που ικανοποιούν τα κριτήρια της αναζήτησης που πραγματοποιήσατε.