Λογιστικές κινήσεις

Γενική περιγραφή

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε μια συγκεντρωτική λίστα με όλες τις Χρεώσεις και τις Πληρωμές όλων των συνδρομητών σας, καθώς και το συνολικό ποσό των χρεώσεων, των πληρωμών και το υπόλοιπο που προκύπτει.

Πως μπορώ να αναζητήσω συγκεκριμένες λογιστικές κινήσεις από τη συγκεντρωτική λίστα;

Χρησιμοποιώντας το πεδίο της αναζήτησης μπορείτε να ζητήσετε από την εφαρμογή να σας δείξει συγκεκριμένες λογιστικές κινήσεις. Επίσης, με τη χρήση των φίλτρων που υπάρχουν στο επάνω τμήμα της ενότητας Λογιστικές κινήσεις μπορείτε να ζητήσετε από την εφαρμογή να σας εμφανίσει:

  • Συγκεκριμένο τύπο λογιστικών κινήσεων (π.χ. όλες τις πληρωμές εγγραφής).

  • Τις λογιστικές κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

  • Χρεώσεις και πληρωμές ή μόνο πληρωμές.

  • Τις λογιστικές κινήσεις κάποιας συγκεκριμένης κατηγορίας συνδρομητών

  • Οποιονδήποτε συνδυασμό των παραπάνω φίλτρων.

Ακύρωση πληρωμών και των αντίστοιχων παραστατικών

Όταν καταχωρείτε κινήσεις πληρωμών στους συνδρομητές σας εκδίδεται αυτόματα αριθμημένο παραστατικό, για κάθε κίνηση. Μπορείτε να ακυρώσετε πληρωμές που καταχωρίσατε εκ παραδρομής, ακυρώνοντας παράλληλα και τα αντίστοιχα παραστατικά.

Βήμα 1ο

Επιλέξτε τον συνδρομητή του οποίου θέλετε να ακυρώσετε την πληρωμή και στην ενότητα “Κινήσεις” της καρτέλας του, πατήστε το κουμπί “Ακύρωση πληρωμής” πάνω δεξιά.

Βήμα 2ο

Συμπληρώστε τον αριθμό παραστατικού της πληρωμής που θέλετε να ακυρώσετε και (προαιρετικά) κάποια αιτιολογία ακύρωσης. Επιλέξτε “Ακύρωση παραστατικού” για να πραγματοποιηθεί η ακύρωση.