Διαχείριση προφίλ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία του προφίλ του Οργανισμού, του Συλλόγου ή της Επιχείρησής σας. Τα συγκεκριμένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προφίλ μπορείτε να τα διαχειριστείτε όποτε θέλετε και όσες φορές χρειαστεί.

Είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσω όλα τα στοιχεία;

Από τα στοιχεία που σας ζητούνται να συμπληρώσετε, τα πεδία Ονομασία και Δ/νση email είναι υποχρεωτικά κι αν δεν συμπληρωθούν δεν γίνεται αποθήκευση του προφίλ. Όλα τα υπόλοιπα πεδία είναι προαιρετικά και μπορείτε να τα συμπληρώσετε όποτε εσείς επιθυμείτε. Επίσης, όλα τα στοιχεία του προφίλ μπορείτε να τα διορθώσετε ή να τα αλλάξετε. Μην ξεχνάτε, όμως, μετά από κάθε αλλαγή που κάνετε στα στοιχεία σας, να επιλέγετε Ενημέρωση, για να αποθηκευθούν οι αλλαγές.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα στοιχεία του προφίλ χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή για τη δημιουργία των παραστατικών που εκδίδονται μετά από κάθε πληρωμή καθώς επίσης και στη λειτουργία των μηνυμάτων, ως στοιχεία Αποστολέα. Γι’ αυτό συνιστούμε να συμπληρώνετε σε αυτή τη φόρμα τα πραγματικά στοιχεία και την πλήρη επωνυμία του Οργανισμού του οποίου είστε διαχειριστές.

Πως θα καταχωρήσω το λογότυπο του οργανισμού μου;

Μπορείτε να καταχωρήσετε το λογότυπο του Οργανισμού σας προκειμένου να εμφανίζεται στα παραστατικά που εκδίδετε:

  1. Στην ενότητα Διαχείριση προφίλ, κάντε κλικ πάνω στο πλαίσιο της φωτογραφίας.

  2. Στο πλαίσιο που ανοίγει επιλέξτε Επιλογή αρχείου.

  3. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε, από τα αρχεία στον υπολογιστή σας. Η φωτογραφία πρέπει να είναι αρχείο τύπου .png και να έχει μέγεθος μέχρι 0.5 MB.

  4. Αφού επιλέξετε τη φωτογραφία, πατήστε Εισαγωγή και η φωτογραφία θα εμφανίζεται πλέον στο προφίλ σας.

  5. Επιλέξτε Ενημέρωση για να αποθηκευθεί η αλλαγή αυτή στο προφίλ σας.