Τιμοκατάλογος

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να δείτε όλες τις Υπηρεσίες αυτόματης χρέωσης και τα πακέτα Υπηρεσιών που προσφέρετε στους συνδρομητές τιμολογημένα, αναλυτικά ανά εγγραφή, όπως τα εισάγετε. Επίσης, σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείτε τις τιμολογήσεις νέων υπηρεσιών ή νέων συνδυασμών υπηρεσιών και πακέτων υπηρεσιών ή επεξεργάζεστε τις υπάρχουσες τιμολογήσεις.

Τι περιλαμβάνει ο Τιμοκατάλογος;

Ο Τιμοκατάλογος περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές που έχετε δημιουργήσει για την τιμολόγηση του κάθε συνδυασμού Υπηρεσιών - Κατηγοριών συνδρομητών. Κάθε γραμμή είναι μια εγγραφή ενός διαφορετικού συνδυασμού Υπηρεσιών - Κατηγορίας Συνδρομητών και αποτελείται από τα εξής πεδία:

Υπηρεσίες:Αναγράφεται το όνομα της Υπηρεσίας που έχει τιμολογηθεί. Σε αυτό το πεδίο μπορεί να αναγράφονται και περισσότερες από μια Υπηρεσίες, στην περίπτωση που κάποιοι συνδρομητές σας κάνουν χρήση περισσότερων της μιας Υπηρεσίας.
Κατηγορία
συνδρομητών:Αναγράφεται το όνομα της Κατηγορίας Συνδρομητών για την οποία ισχύει η συγκεκριμένη χρέωση της Υπηρεσίας.
Εγγραφή:Αναγράφεται το ποσό της Εγγραφής, το οποίο χρεώνεται στους συνδρομητές που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.
Συνδρομή:Αναγράφεται το ποσό της μηνιαίας ή ετήσιας Συνδρομής, το οποίο χρεώνεται αυτόματα από την εφαρμογή στους συνδρομητές που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.
Μέλη:Αναγράφεται ο αριθμός των μελών της Κατηγορίας Συνδρομητών που αναφέρεται στην συγκεκριμένη εγγραφή και οι οποίοι κάνουν χρήση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας. Προσοχή: Αυτός ο αριθμός δεν θα συμπίπτει με τον συνολικό αριθμό των μελών που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας, εάν έχετε διαφορετικές Κατηγορίες Συνδρομητών που κάνουν χρήση της ίδιας Υπηρεσίας.

 

Πως μπορώ να επεξεργαστώ μια εγγραφή στον Τιμοκατάλογο;

Όταν θέλετε να επεξεργαστείτε μια εγγραφή στον Τιμοκατάλογο:

  1. Πατώντας πάνω στην εγγραφή που θέλετε να επεξεργαστείτε, θα δείτε ότι η συγκεκριμένη εγγραφή μεταφέρεται αυτόματα στο κάτω μέρος της σελίδας και σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε όλα τα πεδία της εγγραφής, εκτός από το πεδίο Κατηγορία συνδρομητών.

  2. Αφού πραγματοποιήσετε τις αλλαγές που επιθυμείτε, επιλέξτε το κουμπί Νέα Τιμολόγηση για να αποθηκευθούν οι αλλαγές. Εάν δεν επιθυμείτε να κάνετε καμία αλλαγή, επιλέξτε το κουμπί Καθαρισμός πεδίων.

Προσοχή!

Όταν πραγματοποιείτε Νέα Τιμολόγηση αλλάζοντας κάποια από τις τιμές χρέωσης, οι νέες χρεώσεις θα ισχύουν και θα χρεώνονται στους Συνδρομητές σας αμέσως μετά την αποθήκευση της αλλαγής, αλλά δεν εφαρμόζονται σε χρεώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν.

 

Πως μπορώ να κάνω Εισαγωγή νέας εγγραφής στον Τιμοκατάλογο;

Συμπληρώνοντας την συγκεκριμένη φόρμα μπορείτε να δημιουργήσετε νέες εγγραφές στον Τιμοκατάλογο ώστε να τιμολογήσετε νέους συνδυασμούς Υπηρεσιών - Κατηγοριών συνδρομητών. Διαβάστε παραπάνω αναλυτικά τη διαδικασία για τον Τρόπο τιμολόγησης των υπηρεσιών.