Διαχειριστικός λογαριασμός

 

Για τις περιπτώσεις μεγάλων οργανώσεων που έχουν πολλές ομάδες και διαφορετικούς διαχειριστές ανά ομάδα, η συνδρομή δίνει την δυνατότητα ενεργοποίησης ενός υπερ-λογαριασμού που λειτουργεί σαν “ομπρέλα” για όλους τους επιμέρους.

Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης του διαχειριστικού λογαριασμού έχει πρόσβαση σε ΟΛΑ τα στοιχεία που αποθηκεύονται στους λογαριασμούς που υπόκεινται σε αυτόν.

Οι επιμέρους χρήστες έχουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία των ομάδων τους.

Η ενεργοποίηση και παραμετροποίση των λογαριασμών αυτών γίνεται μετά από επικοινωνία με την ομάδα του Syndromi.gr και αξιολόγηση των αναγκών κάθε πελάτη. Οι λογαριασμοί αυτοί δεν περιλαμβάνονται στο βασικό πακέτο υπηρεσιών του Syndromi.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@syndromi.gr