Υπηρεσίες

Πώς θα δημιουργήσω μια Υπηρεσία αυτόματης χρέωσης;

Για να δημιουργήσετε μια νέα Υπηρεσία αυτόματης χρέωσης:

 1. Στην ενότητα Υπηρεσίες, από τον πίνακα Υπηρεσίες με αυτόματες χρεώσεις επιλέξτε Εισαγωγή νέας υπηρεσίας.

 2. Στο πλαίσιο που ανοίγει συμπληρώστε την Ονομασία της υπηρεσίας σας και καταχωρήστε την. Την Ονομασία μπορείτε να την επεξεργαστείτε μελλοντικά αν χρειαστεί ή αν κάνετε κάποιο λάθος.

Μετά την εισαγωγή της Ονομασίας της Υπηρεσίας, στην ίδια γραμμή εμφανίζονται τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας:

Περιγραφή: Μπορείτε να εισάγετε κάποια περιγραφή για την υπηρεσία σας (π.χ. Μάθημα Τρίτη - Πέμπτη) κάνοντας κλικ πάνω στα αποσιωπητικά.

Κόστος: Αφού δημιουργήσετε μια Υπηρεσία πρέπει να την τιμολογήσετε, δηλαδή να ενημερώσετε το σύστημα για το κόστος που θα χρεώνετε τους συνδρομητές που κάνουν χρήση αυτής της Υπηρεσίας. Το κόστος μιας υπηρεσίας, για μια συγκεκριμένη Κατηγορία Συνδρομητών, αποτελείται από τη συνδρομή ή/και την εγγραφή που χρεώνετε σε μηνιαία ή ετήσια βάση. Για να τιμολογήσετε μια υπηρεσία θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα Τιμοκατάλογος, εφ‘ όσον έχετε δημιουργήσει τις Κατηγορίες Συνδρομητών σας.

Αριθμός μελών: Αναγράφεται ο αριθμός μελών στα οποία έχετε χρεώσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Πατώντας πάνω στον αριθμό μελών, μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα ονόματα των μελών στα οποία έχετε χρεώσει τη συγκεκριμένη Υπηρεσία.

Διαγραφή: Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε Υπηρεσία σας, όποτε το επιθυμείτε, κάνοντας κλικ πάνω στο σχετικό εικονίδιο.

Στις υπηρεσίες που δημιουργείτε σε αυτή την ενότητα εφαρμόζεται η αυτόματη χρέωση με περιοδικότητα μηνιαία ή ετήσια, ανάλογα με την επιλογή που έχετε κάνει στην ενότητα Διαχείριση Προφίλ. Εάν έχετε υπηρεσίες ή χρεώσεις που δεν έχουν καμία περιοδικότητα αλλά χρεώνονται εφάπαξ, θα πρέπει να τις καταχωρίσετε στον πίνακα "Μη αυτόματες κινήσεις" στην ενότητα Υπηρεσίες. Διαβάστε περισσότερα παραπάνω για τους Τρόπους χρέωσης των συνδρομητών σας.

 

Γιατί να δημιουργήσω μια μη-αυτόματη κίνηση;

Η δυνατότητα δημιουργίας μη-αυτόματων χρεώσεων και πληρωμών δίνουν στο χρήστη την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να δημιουργήσει εκείνες τις Κινήσεις που είναι απαραίτητες για να καλύψει τις ανάγκες του Οργανισμού/Επιχείρησής του.
Εάν για παράδειγμα προσφέρετε στους πελάτες σας κάποια υπηρεσία η οποία δεν εμφανίζει περιοδικότητα και άρα δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως Υπηρεσία αυτόματης χρέωσης, μπορείτε να δημιουργήσετε μια δική σας λογιστική κίνηση προκειμένου να την καταχωρείτε στους πελάτες σας που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. αγορά στολής, χρήση σάουνας, συμμετοχή σε workshop/σεμινάριο).

Πως θα δημιουργήσω μια μη-αυτόματη κίνηση;

Για να δημιουργήσετε μια μη-αυτόματη κίνηση (χρέωση ή πληρωμή):

 1. Στον πίνακα Μη-αυτόματες κινήσεις της ενότητας Υπηρεσίες επιλέξτε Εισαγωγή νέου τύπου κίνησης.

 2. Στη Φόρμα επεξεργασίας που ανοίγει συμπληρώστε την Ονομασία (υποχρεωτικό πεδίο) και την Περιγραφή (προαιρετικό πεδίο).

 3. Στο πεδίο Χρέωση/Πληρωμή, επιλέξτε εάν η κίνηση που δημιουργείτε θα είναι Χρέωσης ή Πληρωμής.

 4. Αμέσως μετά την επιλογή, η εφαρμογή θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να κάνετε Εισαγωγή μιας κίνησης πληρωμής/χρέωσης.

  • Εάν επιλέξετε να δημιουργήσετε μια κίνηση Χρέωσης η εφαρμογή θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να δημιουργηθεί αυτόματα και μια κίνηση Πληρωμής με την ίδια Ονομασία.

  • Eάν δημιουργήσετε μια κίνηση Πληρωμής, η εφαρμογή θα σας ρωτήσει εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια κίνηση Χρέωσης με την ίδια ονομασία.

  Εφ’ όσον επιθυμείτε τη δημιουργία της αντίστοιχης κίνησης θα πρέπει να κάνετε κλικ μέσα στο κουτάκι που εμφανίζεται.

 5. Μόνο για τις κινήσεις πληρωμών, θα πρέπει να επιλέξετε και την Έκδοση παραστατικού πληρωμής, ώστε να εκδίδεται αυτόματα απόδειξη κάθε φορά που καταχωρείτε σε έναν συνδρομητή το συγκεκριμένο τύπο Πληρωμής.

 6. Επιλέξτε Εισαγωγή ώστε να ολοκληρωθεί η δημιουργία της κίνησης. Αμέσως μετά θα μπορείτε να δείτε τη νέα κίνηση που δημιουργήσατε στη συγκεντρωτική λίστα του πίνακα Μη-αυτόματες κινήσεις της ενότητας Υπηρεσίες.