Μειώσεις χρόνου υπηρεσίας

Υπάρχουν 2 τρόποι για να εισάγει ένας χρήστης μείωση χρόνου υπηρεσίας σε έναν υπάλληλο.

  • Μειώσεις χρόνου που προκύπτουν από άδειες/απουσίες.

  • Μειώσεις χρόνου που καταχωρούνται σε διοικητικές πράξεις.

Μειώσεις χρόνου που προκύπτουν απο άδειες/απουσίες

Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι αδειών/απουσιών που δίνουν την επιλογή στον χρήστη να μειώσει τον χρόνο της άδειας/απουσίας από τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του υπαλλήλου.

Οι τύπου αυτοί ειναι οι εξής:

  • Αδικαιολόγητη απουσία

  • Αναρρωτική άδεια

  • Απεργία

  • Στάση εργασίας

  • Άδεια άνευ αποδοχών

  • Αδυναμία προσέλευσης

  • Αναστολή καθηκόντων Ν. 4820/2021

και διακρίνονται στο μενού τις επιλογής γιατί έχουν ένα (-) μετά την ονομασία.

Όταν επιλέγετε μια άδεια τέτοιου τύπου εμφανίζεται η επιλογή “Μείωση χρόνου υπηρεσίας”. Αν επιλέξετε στο drop down Με μείωση χρόνου τότε ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου θα μειωθεί αντίστοιχα.

Οι άδειες που μειώνουν τον χρόνο υπηρεσίας φαίνονται στον πίνακα των αδειών του υπαλλήλου με πορτοκαλί.

 

Παράδειγμα υπολογισμού επόμενων μισθολογικών κλιμακίων με μείωση ημερών από άδειες.

Σημείωση: Οι ώρες που συμβάλουν στην μείωση του χρόνου υπηρεσίας, αθροίζονται και όταν φτάσουν τις 8, αφαιρείται μια ολόκληρη μέρα.

Δηλαδή για σύνολο:

5 ώρες --> δεν αφαιρείται τίποτα

9 ώρες --> αφαιρείται 1 μέρα

21 ώρες --> αφαιρούνται 2 μέρες

Μειώσεις χρόνου που προκύπτουν απο διοικητικές πράξεις

Για περιπτώσεις μειώσεις χρόνου υπηρεσίας που δεν σχετίζονται με μεμονομένες άδειες/απουσίες μπορείτε να εισάγετε την μείωση μέσα από μια διοικητική πράξη.

Διοικητικές πράξεις που μειώνουν τον χρόνο υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:

Μείωση χρόνου υπηρεσίας
Αναστολή εργασίας (ν.4820/21)
Άδεια άνευ αποδοχών

Πράξη: Μείωσης χρόνου υπηρεσίας.

Η πράξη της μείωσης χρόνου υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να περάσει μια μείωση χρόνου που μπορεί να προκύπτει από κάποια διοικητική απόφαση (πχ ποινή) ή να αποτελεί μέρος του ιστορικού του υπαλλήλου (στην περίπτωση κάποιου υπαλλήλου που θα έρθει με μετάθεση ή αν δεν έχουμε αναλυτικά στοιχεία για το ιστορικό προηγούμενων ετών)

Πράξη: Αναστολή εργασίας / Άδεια άνευ αποδοχών.

Συμβάντα όπως η αναστολή εργασίας και η άδεια άνευ αποδοχών που έπηρεάζουν την διαθεσιμότητα του υπαλλήλου αποτυπώνονται και στον διοικητικό φάκελο των υπαλλήλων.

Οι πράξεις Αναστολή εργασίας / Άδεια άνευ αποδοχών μειώνουν πάντα τον χρόνο υπηρεσίας.

Προσοχή: Αν η αντιστοιχη απουσία υπάρχει περασμένη και ως άδεια/απουσία τότε στην άδεια/απουσία θα πρέπει να έχουμε επιλέξει “Χωρίς μείωση χρόνου υπηρεσίας”. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπολογίσουμε την ίδια μείωση 2 φορές.