Αναφορές Προσωπικού

Αναφορές Προσωπικού

Απο το κεντρικό μενού επιλέγουμε Αναφορές και στην συνέχεια Αναφορές προσωπικού. Το μενού που μας εμφανίζεται είναι το παρακάτω:Αρχικά έχουμε τον πίνακα με τις Γενικές επιλογές παραμέτρων.
  • Είσαγουμε τις πληροφορίες για το προσωπικό που θέλουμε να δημιουργήσουμε τις αναφορές.
  • Επιλέγουμε την κατηγορία, τον κλάδο και την ειδικότητα των μισθοδοτούμενων, αν είναι ενεργοί στον οργανισμό, αν είναι ενεργοί μισθοδοτικά και σε ποία κατηγορία εργαζομένων ανήκουν.
  • Με * τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Ο δεύτερος πίνακας είναι ο πίνακας των αναφορών.
Για να εμφανιστεί μια αναφορά πατάμε το αντίστοιχο εικονίδιο κάτω απο την στήλη Ενέργειες.

Παραδείγματα αναφορών προσωπικού:

1) Κατάσταση ενεργού προσωπικού: Στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ενεργή περίοδο υπηρεσίας για το χρονικό διάστημα που επιλέξαμε.

2) Κατηγορία κλάδος ειδικότητα μισθοδοτούμενων: Η αναφορά αυτή εμφανίζει την κατηγορία ,τον κλάδο και την ειδικότητα του προσωπικού.3) Διοικητικές πράξεις μισθοδοτούμενων: Περιέχει τις διοικητικές πράξεις του προσωπικού. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένης διοικητικής πράξης στην εμφάνιση αποτελεσμάτων.
4) Κατάσταση τέκνων: Η αναφορά αυτή περιέχει την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων. Στην αναφορά υπάρχει και η ιδιότητα του κάθε τέκνου αν είναι ανήλικο ή φοιτητής για παράδειγμα.