Μεταβολές (προς μισθοδοσία)

Από την επιλογή Αναφορές → Μεταβολές μπορούμε να εκδώσουμε μια κατάσταση τύπου excel που περιέχει μεταβολές που έχουν γίνει σε καρτέλες των υπαλλήλων και που μπορεί να έχουν επίδραση στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας του..

Η πρόσβαση γίνεται από το κεντρικό μενού του οργανισμού Αναφορές Μεταβολές

Γενικές επιλογές παραμέτρων

Τα στοιχεία που χρειάζεται να επιλεχθούν για την συλλογή των δεδομένων μεταβολών είναι :

Κατηγορία εργαζομένων:* : Η αναφορά βγαίνει για μια κατηγορία εργαζομένων κάθε φορά. (π.χ. ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, συμβάσεις έργου κλπ.)

Διάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταβολή:* (από - έως και) : Δίνεται μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από δύο ημερομηνίες. Θα παρουσιαστούν όλες οι καταχωρήσεις, με βάση την ημερομηνία μεταβολής από τον χρήστη και όχι την ημερομηνία της μεταβολής.

Για να κατέβει το excel αρχείο με τα περιεχόμενα πατάμε το εικονάκι xls στο πεδίο Ενέργειες.

Η πληροφορία που θα εξαχθεί περιλαμβάνει μεταβολές που έχουν γίνει στα παρακάτω αρχεία:

Τέκνα

Εισαγωγή, μεταβολή στα στοιχεία ενός τέκνου ή της ιδιότητας του (Γέννηση, φοίτηση κλπ.)

Άδειες

Καταχωρήσεις και μεταβολές που έχουν γίνει σε άδειες μέσα στο οριζόμενο διάστημα. Αφορά στους παρακάτω τύπους άδειας που μπορεί να έχουν επίδραση στην μισθοδοσία.

  • Αδικαιολόγητη απουσία

  • Άδεια κυήσεως

  • Άδεια λοχείας

  • Απόφαση επιδόματος ασθένειας e-ΕΦΚΑ

  • Αναρρωτική άδεια

  • Άδεια άνευ αποδοχών

  • Άνευ αποδοχών

  • Αναστολή καθηκόντων Ν. 4820/2021 (χωρίς αποδοχές)

  • Απορριπτική απόφαση επιδόματος ασθένειας

Η επιλογή των συγκεκριμένων τύπων είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική. Η επιλογή των απεικονιζόμενων μεταβολών στο αρχείο μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του Φορέα που χρησιμοποιεί την αναφορά.

Στην αναφορά που θα εκδοθεί παρουσιάζονται όλοι οι ενεργοί εργαζόμενοι την ορισμένη στις παραμέτρους περίοδο.

Στη στήλη Παρατηρήσεις απεικονίζονται όλες οι μεταβολές που έχουν καταχωρηθεί ή έχουν υποστεί επεξεργασία στην περίοδο

Στη στήλη Παρατηρήσεις HR. Ημερομηνία καταχώρησης μεταβολής απεικονίζεται πότε ακριβώς έγινε η τελευταία μεταβολή από τον χρήστη, ώστε να διευκολυνθεί το κάθε γραφείο προσωπικού για μεταβολές που εμφανίζονται πάνω από μία φορές.