Αναφορές Υπερωριών/Βαρδιών

 

Στην επιλογή Αναφορές υπερωριών/βαρδιών δίνεται η δυνατότητα έκδοσης αναφορών που αφορούν σε Υπερωρίες βάρδιες (Εξαιρέσιμα) και Παρουσίες του προσωπικού.

Αφού πραγματοποιήσουμε τις επιθυμητές επιλογές στις Γενικές επιλογές παραμέτρων (Κατηγορία, Κλάδος, Ειδικότητα - Ενεργοί, Μισθοδοτικά ενεργοί - Κατηγορία εργαζομένου - Επιλογή συγκεκριμένων δομών του Οργανογράμματος) προχωράμε στο παρακάτω πλαίσιο και για κάθε είδος αναφοράς επιλέγουμε την περίοδο και πατώντας στο τύπο  ή  στη στήλη Ενέργειες θα εκδοθούν οι αναφορές στην αντίστοιχη μορφή.

Επιλογή Συγκεκριμένων δομών του οργανογράμματος

Με την Επιλογή Συγκεκριμένων δομών οργανογράμματος υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης αναφορών για συγκεκριμένα τμήματα του οργανισμού.

 1. Τσεκάρουμε την επιλογή 

 2.  Υπάρχει η δυνατότητα να πληκτρολογήσουμε τα τμήματα που θέλουμε να δούμε στις αναφορές.

  2.1 Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε τα τμήματα που θέλουμε με το ποντίκι ένα ένα.

 3. Αφαιρούμε μία δομή από την αναφορά πατώντας το  δίπλα από την δομή. 

Βάρδιες

Ανάλογα με το στάδιο οριστικοποίησης παρουσιάζονται και οι τιμές στην αναφορά ανάλογα με το στάδιο που βρίσκονται οι εγγραφές

 • Εγγραφή αναλυτικών εγγραφών στο HR

 • Συγκεντρωτικά στοιχεία μήνα και εφαρμογή πλαφόν (προς έγκριση)

 • Οριστικοποίηση και αποστολή στην μισθοδοσία

Υπερωρίες

Ανάλογα με το στάδιο οριστικοποίησης παρουσιάζονται και οι τιμές στην αναφορά ανάλογα με το στάδιο που βρίσκονται οι εγγραφές

 • Εγγραφή αναλυτικών εγγραφών στο HR

 • Συγκεντρωτικά στοιχεία μήνα και εφαρμογή πλαφόν (προς έγκριση)

 • Οριστικοποίηση και αποστολή στην μισθοδοσία

 • Συμπληρωματικές εγγραφές (έκτακτες - μη αυτοματοποιημένη καταχώρηση)

Συμπληρωματικές μη εκκαθαρισμένες

Συμπληρωματικές εκκαθαρισμένες

Παρουσίες

Επιλέγουμε τον επιθυμητό μήνα και δημιουργείται ένα αρχείο exel με τις καταχωρημένες παρουσίες των υπαλλήλων

Σημειώνεται ότι λόγω της μεγάλης διάστασης του αρχείου δεν υπάρχει επιλογή για έκδοση pdf.

Ωράριο

Παρουσίαση των ωραρίων των εργαζόμενων την στιγμή της εκτύπωσης.

Μορφή pdf:

Μορφή excel :