Συχνές ερωτήσεις - διοικητικές πράξεις

Χρειάζομαι έναν τύπο διοικητικής πράξης που δεν υπάρχει στο μενού (drop down) των διαθέσιμων πράξεων. Τι μπορώ να κάνω;

Κάθε οργανισμός έχει ορίσει την ομάδα από τους τύπους των διοικητικών πράξεων που χρησιμοποιεί. Αν πιστεύετε ότι χρειάζεστε κάποιον επιπλέον τύπο αυτός μπορεί εύκολα να προστεθεί. Επικοινωνήστε με τους διαχειριστές της εταιρείας σας για να το προσθέσουν ή να δημιουργήσουν κάποιο νέο.