Πράξεις με τον χρόνο (Έτη Μήνες Μέρες)

Οι κανόνες των πράξεων 

Όταν κάνουμε πράξεις με ημερομηνίες κάνουμε ορισμένες γενικές παραδοχές. 

Αυτές είναι:

Ο χρόνος έχει 12 μήνες

Ο μήνας έχει 30 μέρες

Η εργάσιμη ημέρα έχει 8 ώρες. 

Αυτοί οι κανόνες είναι καθολικοί και ισχύουν πάντα σε όλους τους υπολογισμούς που κάνουμε με χρόνους. 

Παράδοξα που παρουσιάζονται

Στην πραγματικότητα γρήγορα αναγνωρίζουμε πως δεν έχουν όλοι οι μήνες 30 μέρες ούτε και ένας χρόνος 360 μέρες. 

Αυτός ο τρόπος απεικόνισης του χρόνου, δεν είναι πάντα ταυτόσημος με τον "πραγματικό χρόνο".

Ωστόσο οι αποκλίσεις είναι αμελητέες και για αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα στον υπολογισμό χρόνων και διαστημάτων αφού δίνει έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων με ακρίβεια επαρκή για τα ζητήματα που αφορά.  


Έτσι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις το αποτέλεσμα μας φαίνεται λάθος, γιατί δεν ταιριάζει με αυτό που γνωρίζουμε. 

Αλλά με μια δεύτερη ματιά καταλαβαίνουμε πως είναι το σωστό βάσει των κανόνων που έχουμε θέσει. 

Παράδειγμα 1

Πόσος χρόνος υπάρχει ανάμεσα στην 12/02/2018 και την 13/02/2018;


ΈτηΜήνεςΗμέρες

2018213

2018212
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ001

Άρα έχουμε 1 μέρα ανάμεσα στις 12/02/2018 και την 13/02/2018


Παράδειγμα 2

Πόσος χρόνος υπάρχει ανάμεσα στην 30/04/2018 και την 1/05/2018;


ΈτηΜήνεςΗμέρες

201851

2018430
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ001

Άρα έχουμε 1 μέρα ανάμεσα στις 30/04/2018 και την 1/05/2018;

Παράδειγμα 3

Πόσος χρόνος υπάρχει ανάμεσα στην 28/02/2018 και την 01/03/2018;


ΈτηΜήνεςΗμέρες

20180301

20180228
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ003

Άρα έχουμε 3 μέρες ανάμεσα στις 28/02/2018 και την 01/03/2018;

Παράδειγμα 4

Πόσος χρόνος υπάρχει ανάμεσα στην 31/10/2018 και την 01/11/2018;


ΈτηΜήνεςΗμέρες

2018111

20181031
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ000

Άρα έχουμε 0 μέρες ανάμεσα στις 31/10/2018 και την 01/11/2018;