Διαχείριση Τέκνων

Διαχείριση Τέκνων

Η διαχείριση τέκνων για κάθε υπάλληλο πραγματοποιείται απο το αριστερό κεντρικό μενού. Πηγαίνουμε στην επιλογή Τέκνα του CloudHR και στην νέα σελίδα που ανοίγει πατάμε Εισαγωγή τέκνου.  


Για κάθε τέκνο υπάρχουν Ημερομηνία γέννησης, το όνομα και το επίθετο ως πληροφορίες.

Όταν συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε πατάμε Αποθήκευση.

Για κάθε τέκνο που καταχωρείται στο CloudHR έχει μία σειρά απο ιδιότητες τις οποίες μπορούμε να δούμε πατώντας πάνω στο εικονίδιο προβολή ιδιοτήτων στην στήλη Ενέργειες.


Κάθε τέκνο που εισάγεται στο CloudHR, παίρνει αυτόματα την ιδιότητα του ανήλικου απο την ημερομηνία γέννησης μέχρι 18 χρόνια μετά.

Εισαγωγή ιδιότητας τέκνου

Στην επεξεργασία τέκνων του CloudHR υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγή ιδιότητας για κάθε τέκνο.

Για να άλλαξουμε την ιδιότητα τέκνου πατώντας στο σύμβολο με την λίστα στις Ενέργειες τότε βλέπουμε τα διαστήματα που έχουν καταχωρηθεί.

Για να καταχωρήσουμε τα έτη φοίτησης τότε επιλέγουμε Εισαγωγή ιδιότητας τέκνου και όταν ολοκληρώσουμε τις αλλαγές κάνουμε αποθήκευση.

Η αρχή και το τέλος διαστήματος εξαρτάται από το πως τηρείται η διαδικασία στον αντίστοιχο φορέα. Μπορούν να καταχωρηθούν τέσσερα (4) έτη σπουδών (ή ανάλογα με τον κύκλο σπουδών της κάθε Σχολής) ή να ανανεώνεται κάθε έτος που θα παρέχεται η ετήσια βεβαίωση σπουδών από τον εργαζόμενο.

Έτσι θα υπάρχει ενημερωμένο ιστορικό για κάθε τέκνο.