Ιστορικό εργαζομένου

Στην καρτέλα Ιστορικό παρουσιάζονται συνοπτικά όλες οι διοικητικές πράξεις του εργαζομένου και έτσι έχει ο χρήστης μια συνοπτική εικόνα των σχετικών γεγονότων.

 

Συνδυασμός εργαζομένων με περισσότερες απο μία συμβάσεις με τον οργανισμό.

Η ιδιατερότητα της καρτέλας του ιστορικού έγκειται στο ότι όταν ο ίδιος υπάλληλος (με ίδιο ΑΜΚΑ) υπάρχει περισσότερες από μια φορές στο μητρώο του οργανισμού, τα γεγονότα που εμφανίζονται αντλούνται από όλες τις σχετικές συμβάσεις.