Χρόνοι Υπηρεσίας

Χρόνοι Υπηρεσίας

To CloudHR παρέχει δυνατότητες που επιτρέπουν την λεπτομερή επίβλεψη χρόνων που σχετίζονται με την υπηρεσία του κάθε εργαζομένου.

α. Πραγματικός χρόνος υπηρεσίας.

β. Αναγνωρισμένη προυπηρεσία. 

Υπολογίζεται όλος ο χρόνος που συμπεριλαμβάνεται σε πράξεις "Αναγνώρισης Χρόνου Υπηρεσίας" 

γ. Μειώσεις χρόνου υπηρεσίας

Υπολογίζεται όλος ο χρόνος που συμπεριλαμβάνεται σε πράξεις "Μείωσης Χρόνου Υπηρεσίας". 

δ. Διαμορφούμενος χρόνος υπηρεσίας

Οι χρόνοι αυτοί αντλούνται από τις διοικητικές πράξεις κάθε εργαζόμενου και μπορούν να υπολογιστούν για οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιλέξει ο χρήστης. 

Για να δείτε τους χρόνους υπηρεσίας αρκεί να μεταβείτε στο

  • Διαλέξτε τον εργαζόμενο που θέλετε
  • Από το κάθετο δεξιά μενού κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία 
  • Στο πρώτο τμήμα της οθόνης παρουσιάζονται οι χρόνοι υπηρεσίας μέχρι "σήμερα". Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία υπολογισμού εισάγοντας νέα ημερομηνία στο σχετικό πεδίο και πατώντας Υπολογισμός!

Οι χρόνοι υπηρεσίας εξαρτώνται από τα στοιχεία που έχει περασμένα ο υπάλληλος στις διοικητικές του πράξεις. Στις επόμενες παραγράφους θα δούμε πως υπολογίζεται ο χρόνος υπηρεσίας και πως μεταβάλλεται ο διαμορφούμενος χρόνος υπηρεσίας ανάλογα με τις διοικητικές πράξεις που καταχωρούνται στον υπάλληλο. 

Πραγματικός χρόνος υπηρεσίας

 "Αφετηρία υπολογισμού του χρόνου υπηρεσίας των υπαλλήλων αποτελεί η χρονολογία δημοσίευσης στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού, με την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισμού, αλλιώς η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. "

(Ν3528_2007YPALKODIKAS.pdf κεφάλαιο Γ άρθρο 19 παρ.3 σελ588)

Διάφορες πράξεις που επηρεάζουν τον χρόνο υπηρεσίας

Πράξη ΔιοικητικούΕπηρεάζει τον χρόνο για τις βαθμολογικές προαγωγέςΕπηρεάζει τον χρόνο για τις μισθολογικές προαγωγές
ΔιορισμόςΝΑΙΝΑΙ
Ανάληψη καθηκόντωνΝΑΙΝΑΙΑναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σε δημόσιο φορέα / Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας (Διαμόρφωση ΧΥ)ΝΑΙΝΑΙ
Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σε δημόσιο φορέα (χωρίς βαθμολογική επίδραση)ΟΧΙΝΑΙ
Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό φορέαΟΧΙ
Άδεια άνευ αποδοχών (Περίοδος άδειας με ημερομηνίες)ΝΑΙΝΑΙ
Μείωση χρόνου υπηρεσίας (Περίοδος άδειας σε Ε-Μ-Η)ΝΑΙΝΑΙ

Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας

Στην αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας καταγράφονται οι αναγνωρισμένες προϋπηρεσίες των υπαλλήλων. Τα στοιχεία (Έτη, Μήνες, Μέρες) προστίθενται κατά τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου υπηρεσίας στο δημόσιο. Σε κάθε πράξη "αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας" αναφέρεται ο φορέας απασχόλησης και επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα.

Μείωση χρόνου υπηρεσίας

Στην μείωση του χρόνου υπηρεσίας σημειώνονται οι πράξεις εκείνες που μειώνουν τον χρόνο υπηρεσίας ενός εργαζομένου, όπως για παράδειγμα άδειες άνευ αποδοχών ή ποινές (σύμφωνα με τα όσα τηρούνται στον Οργανισμό). Κάθε τέτοια πράξη συνοδεύεται από μια διοικητική απόφαση όπου και αναφέρεται ο χρόνος που μειώνεται και η αιτιολογία. Αυτή η απόφαση καταγράφεται και αποθηκεύεται σε αυτού του τύπου τις διοικητικές πράξεις. Υπάρχουν δύο τύποι πράξεων : 

  1. Πράξεις μείωσης χρόνου που εισάγονται στα πεδία (Έτη-Μήνες-Μέρες), αφαιρούνται κατά τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του εργαζόμενου. 
  2. Πράξεις μείωσης χρόνου που εισάγεται περίοδος από - έως με ημερομηνίες, υπολογίζεται το διάστημα σε Ε-Μ-Η και αφαιρούνται κατά τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου υπηρεσίας του εργαζόμενου. (τρόπος υπολογισμού)


Διαμόρφωση χρόνου υπηρεσίας

Η παρακάτω περιγραφή υπολογισμού του συνολικού χρόνου υπηρεσίας είναι ο γενικός κανόνας. Υπάρχουν και αρκετές ειδικές περιπτώσεις που επηρεάζουν τη διαμόρφωση όπως μεταπτυχιακός τίτλος, πτυχίο ΕΣΔΔΑ. αριστείο ΕΣΔΔΑ.

Επιπλέον ανάλογα με τον ισχύοντα νόμο και τις διευκρινίσεις που τον συνοδεύουν, ισχύουν πολλοί κανόνες που αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα τι ισχύει όταν κάποιος υπάλληλος έχει μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας. Κάθε τέτοια περίπτωση απαιτεί ειδικό χειρισμό. 

Εισαγωγή κλιμακίου

Από την καρτέλα Χρόνοι Υπηρεσίας μπορεί να γίνει εισαγωγή προτεινόμενου κλιμακίου.

Στο κάτω μέρος της σελίδας στην καρτέλα Χρόνοι Υπηρεσίας δίπλα από το κάθε κλιμάκιο υπάρχει η επιλογή .

Όταν πατάμε το Εισαγωγή πράξης δημιουργείται αυτόματα η διοικητική πράξη με το νέο κλιμάκιο στον διοικητικό φάκελο του υπαλλήλου.