Οικογενειακή Κατάσταση Υπαλλήλου

Οικογενειακή κατάσταση

Από την Επισκόπηση εργαζόμενου στο αριστερό μενού Ενέργειες, μπορεί να γίνει διαχείριση της οικογενειακής κατάστασης του υπαλλήλου πηγαίνοντας στην επιλογή Οικογενειακή κατάσταση. 


Επιλέγουμε Εισαγωγή νέας οικογενειακής κατάστασης και καταχωρούμε τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κατάσταση του εργαζόμενου.

Στο πεδίο Εργασία συζύγου επιλέγουμε τον φορέα εργασίας του/της συζύγου.


Αφού εισάγουμε τις πληροφορίες που επιθυμούμε πατάμε Αποθήκευση

Εάν αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου, καταχωρούμε μια νέα κατάσταση που θα ισχύσει από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος.

 

Το CloudHR διατηρεί το ιστορικό της οικογενειακής κατάστασης του υπαλλήλου στην καρτέλα Οικογενειακή κατάσταση.

Μετά την αποθήκευση μίας διοικητικής πράξης, εμφανίζεται το πεδίο Choose File. Το συγκεκριμένο πεδίο παρέχει την δυνατότητα στο χρήστη να ανεβάσει το αποδεικτικό/αντίγραφο της αντίστοιχης διοικητικής πράξης.