Ε4 Ετήσιος πίνακας προσωπικού

Ετήσιος πίνακας προσωπικού (Εργάνη-Ε4)

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν το έντυπο Ε4 της Εργάνης με τον ετήσιο πίνακα προσωπικού, όπου δηλώνουν όλους τους εργαζόμενους που απασχολούν την ώρα της υποβολής, μόνιμους και εποχικούς.

Δημιουργία πίνακα - Συλλογή στοιχείων

Για να πραγματοποιηθεί η συλλογή των δεδομένων για την υποβολή επιλέγουμε από το κεντρικό μενού ΕΡΓΑΝΗ και μετά Έντυπο Ε4.

Με την επιλογή παρουσιάζεται πίνακας με όλες τις συλλογές δεομένων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Για να φτιαχτεί ένας νέος πίνακας επιλέγουμε Δημιουργία.

Στην φόρμα που ανοίγει περνάμε τις παραμέτρους συλλογής. Υπάρχουν δύο επιλογές :

  1. Ετήσια κατάσταση και

  2. Συμπληρωματικός ωραρίου.

Για το 1. επιλέγουμε Κατηγορία μισθοδοσίας (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής) που θα συμπεριληφθούν και το Έτος για το 2. επιλέγουμε ημερομηνίες αποχώρησης (από στοιχεία διοικητικού φακέλου) και εφόσον υπάρχει μια παρατήρηση για όλους τους εργαζόμενους συμπληρώνουμε το κοινό σχόλιο που θα φαίνεται σε κάθε γραμμή εργαζόμενου.

Εφόσον συμπληρωθούν οι επιθυμητές επιλογές πατάμε Συλλογή στοιχείων.

Με την ολοκλήρωση της Συλλογής προστίθεται μια νέα γραμμή στον πίνακα διαχείρισης πινάκων.

Διαχείριση και επεξεργασία στοιχείων εργοδότη

Για επεξεργασία στα στοιχεία εργοδότη επιλέγουμε Προβολή στην στήλη Εργοδότης. Τα στοιχεία που απαιτούνται συμπληρώνονται ή στην ίδια την φόρμα ή στην καρτέλα Στοιχεία εταιρείας → Καρτέλα στις αντίστοιχες φόρμες επιλογών.

Σημειώνεται ότι : Ό,τι συμπληρωθεί στην φόρμα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ του Ε4 δεν ενημερώνει την καρτέλα Εργοδότη. Αν για κάποιο λόγο χρειαστεί να ξαναγίνει Συλλογή στοιχείων τα δεδομένα που έχουμε κάνει διόρθωση θα χαθούν

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α/Α Παραρτήματος

Πρωτόκολλο

Ημερομηνία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε.

ΚΑΔ Παραρτήματος

Καλλικράτης παραρτήματος

Σημειώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΦΜ (Νόμιμος Εκπρόσωπος)

Καλλικράτης προσώπου

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Επώνυμο:

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Επώνυμο:

Όνομα:

ΑΦΜ:

Ώρες εργασίας ετησίως:

Πρωτόκολλο:

Ισχύς έως:

Ωράριο:

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επώνυμο:

Όνομα:

ΑΦΜ:

Ώρες εργασίας ετησίως:

Πρωτόκολλο:

Ισχύς έως:

Ωράριο:

Διαχείριση και επεξεργασία στοιχείων εργαζόμενων

Για την διαχείριση των στοιχείων στην γραμμή του πίνακα που έγινε η συλλογή των εργαζόμενων, είτε πατάμε πιάνω στον αριθμό των εργαζόμενων είτε επιλέγουμε από τις ενέργειες Προβολή HTML.

Για επεξεργασία των δεδομένων πατάμε στο μολυβάκι στην στήλη Ενέργειες. Για διαγραφή πατάμε το X στην ίδια στήλη.

Σημειώνεται ότι : Ό,τι συμπληρωθεί στην φόρμα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ του Ε4 δεν ενημερώνει την καρτέλα εργαζόμενου. Αν για κάποιο λόγο χρειαστεί να ξαναγίνει Συλλογή στοιχείων τα δεδομένα που έχουμε κάνει διόρθωση θα χαθούν.

 

 

Αναφορά υποβολής (για έλεγχο στοιχείων)

Από τον πίνακα υποβολών και την στήλη Ενέργειες επιλέγουμε Προβολή κατάσταση ελέγχου.

Η επιλογή αυτή ‘κατεβάζει' ένα αρχείο xls το οποίο περιέχει όλα τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για την υποβολή και μπορεί να γίνει ένας πρώτος έλεγχος για τα υποχρεωτικά πεδία που λείπουν ώστε να έχουν συμπληρωθεί πριν την οριστική υποβολή.

Υποχρεωτικά πεδία για την υποβολή xml. (Κάποια πεδία δεν είναι υποχρεωτικά όταν συμπληρώνονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ)

Στοιχεία Εργοδότη

Γενικά

α/α παραρτήματος 0 όταν έδρα. (f_aa_pararthmatos)
Κωδικός υπηρεσίας ΣΕΠΕ (f_ypiresia_sepe)
ΚΑΔ παραρτήματος (f_kad_pararthmatos)
Κωδικός Καλλικράτη παραρτήματος (αφορά στην κοινότητα διαμονής. Εργαλείο dimicro αναζήτησης κωδικού εδώ) (f_kallikratis_pararthmatos)
Σύνολο προσωπικού της επιχείρησης άντρες (f_men)
Σύνολο προσωπικού της επιχείρησης γυναίκες (f_women)
Σύνολο προσωπικού της επιχείρησης ανήλικοι (f_underage)
Σύνολο προσωπικού της επιχείρησης (f_total)
Σχόλια (f_comments)

Νόμιμος εκπρόσωπος

AΦΜ νόμιμου εκπροσώπου (f_afm_proswpoy)
Κωδικός Καλλικράτη νόμιμου εκπροσώπου (αφορά στην κοινότητα διαμονής. Εργαλείο dimicro αναζήτησης κωδικού εδώ) (f_kallikratis_proswpoy)

Προϊστάμενος προσωπικού ή οικονομικού ή λογιστής

Επώνυμο Προϊστάμενος προσωπικού ή οικονομικού ή λογιστής (f_eponymo_idiotitas)
Όνομα Προϊστάμενος προσωπικού ή οικονομικού ή λογιστής (f_onoma_idiotitas)
Ιδιότητα Προϊστάμενος προσωπικού ή οικονομικού ή λογιστής (f_idiotita_idiotitas)
Διεύθυνση Προϊστάμενος προσωπικού ή οικονομικού ή λογιστής (f_dieythinsi_idiotitas)
ΑΦΜ Προϊστάμενος προσωπικού ή οικονομικού ή λογιστής (f_afm_idiotitas)

Τεχνικός ασφαλείας

Επώνυμο τεχνικός ασφαλείας (f_eponymo_texnikos)
Όνομα τεχνικός ασφαλείας (f_onoma_texnikos)
ΑΦΜ τεχνικός ασφαλείας (f_afm_texnikos)
Ώρες στο έτος τεχνικός ασφαλείας (f_year_hours_texnikos)
Αρ. Πρωτοκόλλου τεχνικός ασφαλείας (f_protocol_texnikos)
Ημερομηνία λήξης τεχνικός ασφαλείας (f_date_texnikos)
Ωράριο τεχνικός ασφαλείας (f_orario_texnikos)

Ιατρός Εργασίας

Τα στοιχεία του Ιατρού εργασίας ενώ δεν είναι υποχρεωτικά στην συμπλήρωση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ είναι υποχρεωτικά για την υποβολή μέσω xml. Μπορείτε αν δεν υποχρεούστε στην ύπαρξη Ιατρού εργασίας να περάσετε κάποια εικονικά στοιχεία για να ανέβει το xml και στην συνέχεια μέσα από το σύστημα να τα σβήσετε.

Επώνυμο Ιατρός εργασίας (f_eponymo_iatros)
Όνομα Ιατρός εργασίας (f_onoma_iatros)
ΑΦΜ Ιατρός εργασίας (f_afm_iatros)
Ώρες στο έτος Ιατρός εργασίας (f_year_hours_iatros)
Αρ Πρωτοκόλλου Ιατρός εργασίας (f_protocol_iatros)
Ημ λήξης Ιατρός εργασίας (f_date_iatros)
Ωράριο Ιατρός εργασίας (f_orario_iatros)

Στοιχεία εργαζόμενου

Αύξοντας αριθμός (f_aa)
ΑΦΜ (f_afm)
ΑΜΚΑ (f_amka)
Επώνυμο (f_eponymo)
Όνομα (f_onoma)
Όνομα πατρός (f_onoma_patera)
Όνομα μητρός (f_onoma_miteras)
Φύλο (f_sex)
Ημερομηνία γέννησης (f_birthdate)
Οικογενειακή κατάσταση (f_marital_status)
Αριθμός τέκνων (f_arithmos_teknon)
Ημερομηνία πρόσληψης (f_date_proslipsis)
Έτη προϋπηρεσίας (f_proipiresia)
Ημερομηνία αναγγελίας (f_date_anaggelias)
(f_wres_external)
Μικτές αποδοχές (f_apodoxes)
Ειδική περίπτωση (f_special_case)
Υπάλληλος / Εργάτης (f_xaraktirismos)
Ώρες εργασίας την εβδομάδα (f_week_hours)
Ημερομηνία τροποποίησης (f_change_date)
Ωρομίσθιο (μικτές * 0.006)(f_hour_apodoxes)
Κωδικός ειδικότητας ΕΡΓΑΝΗ (f_step)
Σχέση απασχόλησης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου) (f_sxeshapasxolisis)
Καθεστώς απασχόλησης (πλήρης ή μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση) (f_kathestosapasxolisis)