Μισθολογική Κατάταξη

Η μισθολογική κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων ορίζεται από τα:

Κεφάλαιο Β' του νομου 4354/2015 (176/Α') 

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176/Α)

 

Συνοπτικά οι πινακες με τους βασικούς μισθούς και τους χρόνους προαγωγής:

 

ΕΤΗΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑΠΕΤΕ
0-1 ΜΚ110921037
2-3 ΜΚ211511092
3-4ΜΚ312101147
6-8ΜΚ412691202
8-10ΜΚ513281257
10-12ΜΚ613871312
12-14ΜΚ714461367
14-16ΜΚ815051422
16-18ΜΚ915641477
18-20ΜΚ1016231532
20-22ΜΚ1116821587
22-24ΜΚ1217411642
24-26ΜΚ1318001697
26-28ΜΚ1418591752
28-30ΜΚ1519181807
30-32ΜΚ1619771862
32-34ΜΚ1720361917
34-36ΜΚ1820951972
36-38ΜΚ1921542027
ΕΤΗΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑΔΕΥΕ
0-3 ΜΚ1858780
3-6 ΜΚ2918823
6-9ΜΚ3978866
9-12ΜΚ41038909
12-15ΜΚ51098952
15-18ΜΚ61158995
18-21ΜΚ712181038
21-24ΜΚ812781081
24-27ΜΚ913381124
27-30ΜΚ1013981167
30-33ΜΚ1114581210
33-36ΜΚ1215181253
36-39ΜΚ1315781296

Μισθολογική Κατάταξη:

Η μισθολογική κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων γίνεται με βάση τους παραπάνω πίνακες.

 • οι ΠΕ και ΤΕ χωρίς πτυχίο κατατάσσονται στο ΔΕ2 με ΜΚ2
 • τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών→προώθηση 2ΜΚ (4 χρόνια)
 • τίτλος διδακτορικών σπουδών→προώθηση 6ΜΚ (12 χρόνια)

Η κατάταξη στα προωθημένα ΜΚ πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου(συνάφεια).

Μεταπτυχιακοί αλλοδαποί τίτλοι πρέπει να έχουν αναγνωρισμένη την ισοτιμία τους. Αρμόδιο όργανο είναι ο ΔΟΑΤΑΠ ή κάθε άλλος επίσημος φορέας.

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης:

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα ΜΚ της κατηγορίας που ανήκουν με εισαγωγικό κλιμάκιο ΜΚ6 (10 χρόνια).

 • σε αποφοίτους με άριστα αναγνωρίζεται επιπλέον 1 έτος για την μισθολογική εξέλιξη.
 • ο χρόνος φοίτησης στη σχολή υπολογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για την κατάταξη στο ΜΚ.

Οι Προϊστάμενοι των:

 • Γενικών Διευθύνσεων
 • Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
 • Συντονιστών Αποκεντρεωμένων Διοικήσεων
 • Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας τους κατατάσσονται στο καταληκτικό ΜΚ πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού με συντελεστή 1,2.

Π.χ. ΠΕ κατατάσσεται στο καταληκτικό ΜΚ19 της κατηγορίας του, προσαυξημένο το βασικό του 19ΜΚ (2.154) με το συντελεστή 1,2 (2.585).

Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων:

Κατατάσσονται στο καταληκτικό ΜΚ της ΠΕ κατηγορίας (ΜΚ19) πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού (2.154) με συντελεστή 1,5.

Ο νέος βασικός μισθός ορίζεται στο ποσό 3.231 αθροιζόμενος με το επίδομα θέσης ευθύνης (1.400) οι αποδοχές του ανέρχονται στις 4.631.

Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων:

Κατατάσσονται στο καταληκτικό ΜΚ της ΠΕ κατηγορίας (ΜΚ19) πολλαπλασιαζόμενουτου αντίστοιχου βασικού μισθού (2.154) με το συντελεστή 1,3.

Ο νέος βασικός μισθός διαμορφώνεται στα 2.800, αθροιζόμενος με το επίδομα θέσης ευθύνης (1.150) ανέρχονται στα 3.950 μηνιαίως.  

Υπάλληλοι Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού:

Λαμβάνουν το 70% και 65% αντίστοιχα του βασικού μισθού του Ειδικού Γραμματέα. Στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ, οπότε ο βασικός μισθός ορίζεται στα 1.960 και 1.820 αντίστοιχα.

Μετακλητοί Υπάλληλοι Μελών Κυβέρνησης/Υφυπουργών:

Ειδικότερα οι Διευθυντές κατατάσσονται στο καταληκτικό ΜΚ της ΠΕ (2.154).

Οι ειδικοί Σύμβουλοι κατατάσσονται ως εξής:

 1. Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο ΜΚ17 της κατηγορίας τους (ΠΕ 2.036, ΤΕ 1.917), οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο ΜΚ16 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.977, τε 1.807).
 2. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ΜΚ15 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.918, ΤΕ 1.807).

Ειδικοί Συνεργάτες:

 • Κάτοχοι διδακτορικού στο ΜΚ15 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.918, ΤΕ 1.807)
 • Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης στο ΜΚ14 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.859, ΤΕ 1.752)
 • Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο ΜΚ13 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.800, ΤΕ 1.697)
 • Κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο ΜΚ11 της κατηγορίας τους (ΠΕ 1.682, ΤΕ 1.587)

Λοιποί Υπάλληλοι:

Κατατάσσονται στο ΜΚ13 της κατηγορίας που ανήκουν (ΔΕ 1.587)

Λοιποί Μετακλητοί:

Κατατάσσονται μισθολογικά όπως και οι λοιποί υπάλληλοι.

Προϊστάμενοι Ειδικών Γραφείων:

 1. Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού
 2. Γενικής Γραμματείας Κυβέρνησης
 3. Γενικής Γραμματείας Συντονισμού

Ο βασικός μισθός ορίζεται στα 1.960 συν το επίδομα θέσης ευθύνης 600ε.

Ειδικοί Σύμβουλοι/Ειδικοί Συνεργάτες/Επιστημονικών Συνεργατών:

 • Ειδικοί Σύμβουλοι κατατάσσονται στο ΜΚ10 της ΠΕ κατηγορίας (1.623)
 • Ειδικοί Συνεργάτες κατατάσσονται στο ΜΚ9 της ΠΕ κατηγορίας (1.564)
 • Επιστημονικοί Συνεργάτες στο ΜΚ11 της ΠΕ κατηγορίας (1.682)

Ειδκοί Σύμβουλοι/Ειδικοί Συνεργάτες/Επιστημονικοί Συνεργάτες σε Δήμους και Συνδέσμων Δήμων:

 1. Για Δήμους έως 20.000 κατοίκους:
  i)   Ειδικοί Σύμβουλοι στο ΜΚ4 της ΠΕ κατηγορίας (1.269)
  ii)  Επιστημονικοί Συνεργάτες στο ΜΚ2 της ΠΕ κατηγορίας (1.151)
  ιιι) Ειδικοί Συνεργάτες στο ΜΚ1 της ΠΕ κατηγορίας (1.092)
 2. Για Δήμους από 20.000-100.000 κατοίκους:
  i)   Ειδικοί Σύμβουλοι στο ΜΚ5 της ΠΕ κατηγορίας (1.328)
  ii)  Επιστημονικοί Συνεργάτες στο ΜΚ4 της ΠΕ κατηγορίας (1.269)
  ιιι) Ειδικοί Συνεργάτες στο ΜΚ2 της ΠΕ κατηγορίας (1.151)
 3. Για Δήμους 100.000 και άνω:
  i)   Ειδικοί Σύμβουλοι στο ΜΚ7 της ΠΕ κατηγορίας (1.446)
  ii)  Επιστημονικοί Συνεργάτες στο ΜΚ5 της ΠΕ κατηγορίας (1.328)
  ιιι) Ειδικοί Συνεργάτες στο ΜΚ2 της ΠΕ κατηγορίας (1.269)

Δικηγόροι:

Α) Δικηγόροι στο Πρωτοδικείο κατατάσσονται στο ΜΚ3 της ΠΕ κατηγορίας (1.210).

Β) Δικηγόροι στο Εφετείο κατατάσσονται στο ΜΚ10 της ΠΕ κατηγορίας (1.623).

Γ) Δικηγόροι στον Άρειο Πάγο κατατάσονται στο ΜΚ15 της ΠΕ κατηγορίας (1.918).

Στους δικηγόρους δεν ισχύουν οι διατάξεις για την μισθολογική εξέλιξη.

Παραμένουν στα ίδια κλιμάκια καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.Χορηγούνται κανονικά η οικογενειακή παροχή, το επίδομα θέσης ευθύνης, η προσωπική διαφορά κτλ.