Συχνές ερωτήσεις ΗRCloud

Δημιουργία νέου υπαλλήλου


O υπάλληλος που δημιούργησα δεν φαίνεται στην οθόνη της επισκόπησης των εργαζομένων.

Η σελίδα της επισκόπησης των εργαζομένων έχει προεπιλεγμένη την κατάσταση του υπαλλήλου: Ενεργός. 

Για να γίνει ενεργός ένας νέος υπάλληλος πρέπει να εισάγετε μια διοικητική πράξη ανάληψης καθηκόντων. 

Τα βήματα που θα ακολουθήσετε είναι τα εξής: 

 • Επιλέξτε από το φίλτρο Κατάσταση την επιλογή: Αποχωρήσαντες 
 • Πατήστε Επιλογή
 • Στην λίστα θα εμφανιστούν όλοι οι ανενεργοί εργαζόμενοι
 • Βρείτε τον εργαζόμενο που θέλετε και πατήστε επάνω στην γραμμή με τα στοιχεία του
 • Θα μεταφερθείτε στην επισκόπηση του Εργαζόμενου
 • Πατήστε από το μενού του εργαζόμενου (κάθετο αριστερά) την επιλογή Διοικητικός Φάκελος
 • Εισαγωγή νέας διοικητικής πράξης
 • Ανάληψη καθηκόντων
 • Ορίστε τουλάχιστον την ημερομηνία έναρξης ισχύος.
  Προσοχή! αν η ημερομηνία αυτή είναι στο μέλλον, ο υπάλληλος θα παραμείνει ανενεργός
 • Πατήστε αποθήκευση

Τώρα ο εργαζόμενος είναι πλέον ενεργός.