Υπολογισμός μισθοδοσίας σε περιπτώσεις λήξης της σύμβασης στην μέση ενός μήνα

Περίπτωση Α. 

Έστω υπάλληλος με βασικό μισθό 858.00 ευρώ  έχει σαν τελευταία μέρα εργασία στις 5 Μαϊου. Τι ποσό πρέπει να πληρωθεί;

Απάντηση

Ο μήνας υπολογίζεται σε 30 μέρες. Οταν οι μέρες εργασίας είναι <= 15, τότε υπολογίζονται και πληρώνονται οι μέρες που εργάστηκε ο υπάλληλος. 

Δηλαδή στην περίπτωσή μας θα λάβει 5 * (858/30) = 5 * 28.6= 143 ευρώ

 

Περίπτωση Β. 

Εστω υπάλληλος με βασικό μισθό 858.00 ευρώ έχει σαν τελευταία μέρα εργασίας την 19 Μαϊου. Τι ποσό πρέπει να πληρωθεί;

Απάντηση

Ο μήνας υπολογίζεται σε 30 μέρες. Οταν οι μέρες εργασίας είναι >15, τότε υπολογίζονται οι μέρες που δεν εργάστηκε και αφαιρούνται από τις 30.  Πληρώνονται οι μέρες που υπολογίζονται από την αφαίρεση. 

Δηλαδή στην περίπτωσή μας δεν δουλεψε 12 μέρες (από τις 20 μέχρι την 31 Μαίου). Αρα θα πληρωθεί 30-12=18 μέρες.  Δηλαδή θα λάβει 18 * (858/30) = 18 * 28.6= 514.8 ευρώ

 

Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι ο εργαζόμενος πάντα θα πληρωθεί 30 μέρες εργάσιμες. 

Περίπτωση Γ. 

Αν ένας υπάλληλος μεταφερθεί από την μία υπηρεσία Α σε μία άλλη Β, με τελευταία μέρα εργασίας στην πρώτη στις 19 Μαίου. Πόσα χρήματα τα πληρωθεί από την πρώτη υπηρεσία και πόσα από την δεύτερη (με βασικό μισθό 858 ευρώ). 

Οι εκκαθαριστές της υπηρεσίας Α θα υπολογίσουν τον μισθό του βάση της "περίπτωσης Β" αφού έχει εργαστεί σε αυτούς πάνω από 15 μέρες. Τελικά θα τον πληρώσουν για 18 μέρες. 

Οι εκκαθαριστές της υπηρεσίας Β θα υπολογίσουν τον μισθό του βάση της "περίπτωσης Α" αφού έχει εργαστεί σε αυτούς λιγότερο από 15 μέρες. Δηλαδή θα μετρήσουν 12 μέρες. 

Συνολικά λοιπόν όπως είναι και το σωστό ο εργαζόμενος θα λάβει 18/30 + 12/30 = 30/30, δηλαδή ολόκληρο τον μισθό του για τον μήνα Μάιο.