Δημιουργία νέου αρχείου ΕΑΠ

Για να δημιουργήσετε μια νέα συλλογή πληρωμών για πληρωμή μέσω ΕΑΠ, έχετε τις επιλογές που φαίνονται στην εικόνα.

image-20240328-073415.png

Αναλυτικά:

  • Μήνας πληρωμών

Μια πληρωμή μπορεί να περιέχει εκκαθαρίσεις που αφορούν σε διαφορετικό μήνα.

Για παράδειγμα, αν έχουμε τις εκκαθαρίσεις της εικόνας, και επιλέγουμε μήνα πληρωμής τον Μάρτιο 2023, η πληρωμή αυτή θα περιέχει εκκαθαρίσεις που αφορούν Φεβ2022 και Ιαν2022.

image-20240328-075250.png
  • Κατηγορίες μισθοδοτούμενων

Επιλέγονται μία ή περισσότερες κατηγορίες μισθοδοτούμενων για τους οποίους θα εκδοθεί το αρχείο ΕΑΠ.

  • Κατηγορίες μισθοδοσίας

Τακτική

Αναδρομικά

Υπερωρίες

Αναδρομικά υπερωριών

Ειδική. Οι εκκαθαρίσεις που δημιουργούνται από την επιλογή Πρόσθετες αμοιβές, είναι ειδικές μισθοδοσίες.

Ειδικά αναδρομικά. Οι εκκαθαρίσεις που δημιουργούνται από την επιλογή “Αναδρομικά” και είναι ειδικά διαμορφωμένα αναδρομικά, ανήκουν στα ειδικά αναδρομικά

  • Ημερομηνία οριστικοποίησης

Είναι η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η οριστική αποθήκευση της μισθοδοσίας.