Διαχείριση ΕΑΠ

 

Στο PaySlip υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης αρχείων για υποβολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).

Από το μενού της εταιρείας, επιλέγετε: Μενού εταιρείαςΕΑΠ Διαχείριση ΕΑΠ

Στην οθόνη μπορείτε να δείτε την δυνατότητα Δημιουργίας νέου αρχείου ΕΑΠ, καθώς και μία λίστα με όλες τις ΕΑΠ που έχετε δημιουργήσει μέχρι τώρα.

EAPScreen2.png