Πλοήγηση στα υπάρχοντα αρχεία ΕΑΠ - Εξαγωγή xml

 

image-20240327-091945.png

Στον πίνακα με τις ΕΑΠ μπορείτε να βρείτε διάφορες πληροφορίες για κάθε αρχείο.

Στις ενέργειες:

  • Πατώντας πάνω το link Αρχείο xml έχετε την δυνατότητα να “κατεβάσετε” το αρχείο με μορφή xml.

Για να δείτε ένα αρχείο xml μορφοποιημένο ώστε να μπορείτε να το διαβάζετε, θα πρέπει να το ανοίξετε με ένα web browser (Chrome, Microsoft Edge κτλ).

  • Με το βελάκι έχετε την δυνατότητα να κλειδώσετε ένα αρχείο ΕΑΠ. Έτσι δείχνετε ότι το αρχείο αυτό έχει πλέον υποβληθεί. Μετά το κλείδωμα, δεν είναι δυνατόν να γίνει η διαγραφή του αρχείου.

To κάθε αρχείο ΕΑΠ ανταποκρίνεται στα δεδομένα του συστήματος την στιγμή της έκδοσης του αρχείου. Είναι μια “στιγμή παγωμένη στον χρόνο”. Αν στην συνέχεια μεταβάλετε, δημιουργήσετε, διαγράψετε κάποια μισθοδοσία, το αρχείο ΔΕΝ θα αλλάξει.

Πατώντας πάνω στις πληροφορίες που είναι χρωματισμένες με μπλε, μπορείτε να δείτε επιπλέον πληροφορίες για το αρχείο σας, όπως αυτές υπάρχουν στο xml της ΕΑΠ.

Σύνολα ανά ΚΑΕ

ScreenSunola.png

 

 

Εργαζόμενοι

Πατώντας πάνω στον αριθμό των εργαζομένων μεταφέρεστε στην οθόνη όπου βλέπετε όλες τις πληροφορίες για του εργαζόμενους, όπως αυτές υπάρχουν στο αρχείο.

 

 

 

 

 

Πληρωμές

Πατώντας πάνω στον αριθμό των πληρωμών ενός υπαλλήλου, μεταφερόμαστε στην εικόνα των πληρωμών. Στο παράδειγμά μας η κ. Αhilton έχει 3 διαφορετικές πληρωμές μέσα σε αυτό το αρχείο ΕΑΠ.

 

Εκκαθαρίσεις

Πατώντας πάνω στον αριθμό εκκαθαρίσεων μπορείτε να δείτε τις εκκαθαρίσεις που περιέχει κάθε πληρωμή. Στο παράδειγμά μας η κ. Αhilton έχει 12 εκκαθαρίσεις σε μια από τις πληρωμές, που στην συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν αναδρομικά.

 

 

 

 

Αναλυτικές πληρωμές

Το τελευταίο επίπεδο αφορά τις πληρωμές που βρίσκονται σε κάθε μια εκκαθάριση. Πατώντας πάνω στον αριθμό των πληρωμών μπορείτε να δείτε ακριβώς τα ποσά που περιέχονται σε κάθε ενότητα.