Πρώτη σύνδεση

Ο εργαζόμενος θα λάβει στο email που έχει καταχωρήσει ο διαχειριστής ένα μήνυμα απο