Υποσύστημα Εργαζόμενου

Ένας εργαζόμενος που θα συνδεθεί στο σύστημα PaySlip-ΕΡΓΑΝΗ έχει τις παρακάτω δυνατότητες

Δήλωση Προσέλευσης / Αποχώρησης

με το πάτημα του κουμπιού Προσέλευση (ή Αποχώρηση) δημιουργείται η αντίστοιχη εγγραφή η οποία αποστέλεται μέσω του λογαριασμού του εργοδότη απευθείας στο σύστημα ΕΦΚΑ-ΕΡΓΑΝΗ

Οι επιτυχείς υποβολές λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και εμφανίζονται στην οθόνη του χρήση.

Σε περίπτωση μη επιτυχούς υποβολής ο χρήστης ενημερώνεται για το σφάλμα για να μπορέσει να επικοινωνήσει με το διαχειριστή για τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται.

 

Υποβολές

Ο χρήστης επιλέγοντας τον μήνα και το έτος υποβολής έχει την δυνατότητα να ανατρέξει σε όλες τις υποβολές που έχει κάνει μέσω του συστήματος PaySlip.

 

Το πλήρες περιεχόμενο των υποβολών αυτών μπορεί να το δει είτε μέσω του συστήματος

είτε εκτυπώνοντας το αντίστοιχο αρχείο pdf

Στοιχεία εργαζόμενου

Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα προβολής των στοιχείων καρτέλας που διατηρεί για αυτόν ο εργοδότης έτσι ώστε να γίνεται καλύτερος έλεγχος των δεδομένων και βελτίωσης της ποιότητας του συστήματος.