Υποσύστημα Διαχείρισης Εταιρείας

Το υποστύστημα διαχείρισης της Κάρτας Εργασίας παρέχει τις εξής δυνατότητες.

 

Στοιχεία εταιρείας

 

Αποθηκεύονται μόνο τα στοιχεία που ειναι απαραίτητα για την διαχείριση της κάρτας εργασίας.

Τα στοιχεία της σύνδεσής σας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αποθηκεύονται με ισχυρή κρυπτογράφηση στο PaySlip.

 

Εισαγωγή εργαζόμενου

 

 

Το σύνολο των εργαζόμενων φαίνεται στην επιλογή εργαζόμενοι