Τρόποι χρέωσης - Τιμολόγηση υπηρεσιών

Πριν ξεκινήσετε να εισάγετε τους συνδρομητές σας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τρόπους χρέωσης που σας προσφέρονται από τη http://syndromi.gr , καθώς επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα εισάγετε και θα τιμολογήσετε τις Υπηρεσίες που χρεώνετε στους συνδρομητές σας.

Ποιους τύπους χρεώσεων διαθέτει η εφαρμογή;

Η εφαρμογή σας δίνει δύο δυνατότητες χρέωσης των συνδρομητών σας:

Αυτόματες χρεώσειςΕίναι οι Υπηρεσίες αυτόματης χρέωσης που δημιουργείτε στην ενότητα Υπηρεσίες. Τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες τις τιμολογείτε μέσω του Τιμοκαταλόγου. Οι χρεώσεις αυτές καταχωρούνται αυτόματα στους συνδρομητές που έχετε χρεώσει Υπηρεσίες, ανάλογα με την περιοδικότητα που έχετε ορίσει κατά την τιμολόγησή τους στον Τιμοκατάλογο. Συγκεκριμένα, δίνονται οι εξής δυνατότητες περιοδικότητας των χρεώσεων:

 • Μηνιαία: η συνδρομή θα χρεώνεται αυτόματα κάθε μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα, στους συνδρομητές που είναι Ενεργοί.

 • Τριμηνιαία: η συνδρομή θα χρεώνεται αυτόματα κάθε τρεις (3) μήνες, την πρώτη ημέρα του μήνα, στους συνδρομητές που είναι Ενεργοί.

 • Τετραμηνιαία: η συνδρομή θα χρεώνεται αυτόματα κάθε τέσσερις (4) μήνες, την πρώτη ημέρα του μήνα, στους συνδρομητές που είναι Ενεργοί.

 • Εξαμηνιαία: η συνδρομή θα χρεώνεται αυτόματα κάθε έξι (6) μήνες, την πρώτη ημέρα του μήνα, στους συνδρομητές που είναι Ενεργοί.

 • Ετήσια: η συνδρομή θα χρεώνεται κάθε 12 μήνες, την πρώτη ημέρα του επιλεγμένου μήνα, στους συνδρομητές που είναι Ενεργοί.

Μη - αυτόματη χρέωσηΟι μη - αυτόματες χρεώσεις είναι λογιστικές κινήσεις που μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας, για χρεώσεις υπηρεσιών που δεν εμφανίζουν κάποια περιοδικότητα, αλλά είναι εφάπαξ ποσά που χρεώνετε στους συνδρομητές σας μια φορά. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες μη - αυτόματες χρεώσεις επιθυμείτε, στην ενότητα Υπηρεσίες.

 

Ποιος είναι ο τρόπος τιμολόγησης των Υπηρεσιών αυτόματης χρέωσης;

Η τιμή που ορίζετε κατά την τιμολόγηση, κάθε φορά που δημιουργείτε μια εγγραφή στον Τιμοκατάλογο, αντιστοιχεί, όχι μόνο στην υπηρεσία που έχετε χρεώσει στο συνδρομητή σας, αλλά σε έναν συγκεκριμένο συνδυασμό Υπηρεσίας με Κατηγορία συνδρομητή, που χρεώνεται με μια συγκεκριμένη περιοδικότητα.
Ισχύει δηλαδή ότι η τιμή αντιστοιχεί σε:

Υπηρεσία/ες + Κατηγορία συνδρομητή
όπου σε κάθε συνδυασμό πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 1 Yπηρεσία και 1 Κατηγορία συνδρομητών

 

Για να τιμολογήσετε μια υπηρεσία πρέπει να πάτε στην ενότητα Τιμοκατάλογος και στο κάτω μέρος της σελίδας, στην Εισαγωγή νέας εγγραφής θα πρέπει να δημιουργήσετε μία νέα εγγραφή, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία.

Παράδειγμα

Μια σχολή χορού προσφέρει μια υπηρεσία στους συνδρομητές της, “Μαθήματα χορού” και έχει δύο Κατηγορίες Συνδρομητών “Ενήλικες” και “Παιδιά”. Η χρέωση διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία συνδρομητή. Για να οργανώσει σωστά το λογαριασμό του, ο διαχειριστής της Σχολής Χορού θα πρέπει να δημιουργήσει δύο εγγραφές στον τιμοκατάλογο, μια για το συνδυασμό "Μαθήματα χορού+Ενήλικες" και μια για το συνδυασμό "Μαθήματα χορού+Παιδιά", ως εξής:Αριθμός εγγραφών
στον ΤιμοκατάλογοΥπηρεσίεςΚατηγορία
συνδρομητώνΕγγραφήΣυνδρομή1η εγγραφήΜαθήματα χορούΕνήλικες10.00 ευρώ20.00 ευρώ2η εγγραφήΜαθήματα χορούΠαιδιά0.00 ευρώ10.00 ευρώ

 

Πως θα δημιουργήσω μια νέα εγγραφή στον τιμοκατάλογο;

Για να δημιουργήσετε μια νέα εγγραφή:

 1. Στο πεδίο Υπηρεσία επιλέξτε μια από τις υπηρεσίες που έχετε δημιουργήσει.

 2. Επιλέξτε την Κατηγορία συνδρομητών στο αντίστοιχο πεδίο.

 3. Στο πεδίο Εγγραφή συμπληρώστε το κόστος εγγραφής. Στην περίπτωση που δεν έχετε κόστος εγγραφής κάντε κλικ μέσα στο πεδίο και αφήστε το 0, ως έχει.

 4. Στο πεδίο Συνδρομή συμπληρώστε το κόστος της μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής που θα χρεώνεται αυτόματα στους συνδρομητές σας. Εάν δεν έχετε κάποιο κόστος συνδρομής κάντε κλικ μέσα στο πεδίο και αφήστε το 0.

 5. Στο πεδίο Περιοδικότητα επιλέξτε κάθε πότε θα χρεώνει αυτόματα η εφαρμογή το κόστος της συνδρομής στους συνδρομητές σας. Μπορείτε να επιλέξετε η αυτόματη χρέωση να γίνεται κάθε μήνα, κάθε τρίμηνο, κάθε τετράμηνο, κάθε εξάμηνο ή μια φορά το έτος.

 6. Στο πεδίο Μήνας έναρξης επιλέξτε το μήνα που επιθυμείτε να ξεκινήσει η χρέωση της συνδρομής.

 7. Επιλέξτε Εισαγωγή για να αποθηκευθεί η τιμολόγηση.

 

Μπορώ να δημιουργήσω πακέτα Υπηρεσιών ;

Ναι, μπορείτε να δημιουργήσετε πακέτα Υπηρεσιών!
Εάν κάποιοι Συνδρομητές σας συμμετέχουν σε περισσότερες από μια Υπηρεσίες, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή εγγραφή για το συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών.

 1. Στην Εισαγωγή νέας εγγραφής στον Τιμοκατάλογο επιλέξτε στο πεδίο Υπηρεσίες όλες τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο πακέτο Υπηρεσιών που θέλετε να δημιουργήσετε.

 2. Στο πεδίο Κατηγορία συνδρομητών επιλέξτε κάποια συγκεκριμένη Κατηγορία.

 3. Στα πεδία Εγγραφή και Συνδρομή συμπληρώστε το συνολικό μηνιαίο ή ετήσιο κόστος για το συγκεκριμένο πακέτο υπηρεσιών και τη δεδομένη Κατηγορία συνδρομητών.

 4. Στα πεδία Περιοδικότητα και Μήνας έναρξης επιλέξτε κάθε πότε επιθυμείτε να χρεώνονται αυτόματα οι συνδρομητές σας και καθορίστε το μήνα έναρξης των χρεώσεων.

 5. Επιλέξτε το κουμπί Νέα τιμολόγηση για να αποθηκευθεί η τιμολόγηση.