Παλιά έκδοση: Αρχείο ΕΑΠ - Δημιουργία

Για την εξαγωγή του αρχείου ΕΑΠ θα πρέπει να μεταβείτε

  • Μενού εταιρείας → Επιλογή ΕΑΠ

  • Επιλογή → Δημιουργία αρχείου ΕΑΠ

Επιλέξτε διάστημα εκκαθάρισης, κατηγορίες μισθοδοτούμενων, κατηγορίες μισθοδοσίας, τύπο περιόδου και αν επιθυμείτε την προβολή μηδενικών ΚΑΚΠ.

Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε συγκεκριμένο διάστημα αναφοράς.

 

Περισσότερες πληροφορίες.

https://dimicro.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/127665275

https://dimicro.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/148537328

https://dimicro.atlassian.net/wiki/spaces/DOC/pages/149586198