Μια περιήγηση στο Cloud-HR

Δημιουργία υπαλλήλου:

Για την δημιουργία ένος νέου υπαλλήλου στο CloudHR, πηγαίνουμε στην κεντρική γκρί μπάρα και επιλέγουμε εργαζόμενοι.

  • Εμφανίζεται ένας πίνακας που περιέχει όλους τους μισθοδοτούμενους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην εταιρεία. Κάτω αριστερά εμφανίζεται ένα γαλάζιο πλαίσιο Εισαγωγή νέου εργαζομένου.
  • Πατώντας αυτή την επιλογή το CloudHR δημιουργεί μια καρτέλα του νέου υπαλλήλου. Σε αυτή την καρτέλα μπορούμε να προσθέσουμε κάποιες βασικές πληροφορίες για τον υπάλληλο μας(όνομα,επώνυμο,ΑΔΤ κτλ) με την επιλογή επεξεργασία που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας και στην συνέχεια πατάμε αποθήκευση.
  • Με την επιλογή διαγραφή ο υπάλληλος διαγράφεται οριστικά από το CloudHR.

  • Το CloudHR δεν θα προχωρήσει σε διαγραφή μισθοδοτούμενου, στην περίπτωση που η καρτέλα του είναι συνδεδεμένη με μισθοδοσία.


Καρτέλα εργαζομένου: 

Αυτή είναι η κεντρική καρτέλα του εργαζομένου της εταιρίας.

Εισαγωγή ΑΦΜ/ΑΜΚΑ /ΑΜΙΚΑ /ΙΒΑΝ:

Εισαγωγή ΑΦΜ:

  • Για την εισαγωγή ΑΦΜ στον υπάλληλο της εταιρίας μας πηγαίνουμε στην καρτέλα Εφορία και στην νέα σελίδα που μας ανοίγει πατάμε επεξεργασία. Στην συνέχεια έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε το ΑΦΜ του υπαλλήλου, καθώς και την ΔΟΥ στην οποία ανήκει. Ολοκληρώνουμε την εγγραφή πατώντας αποθήκευση.


  • Κατά την πληκτρολόγηση του ΑΦΜ το CloudHR θα ελέγξει αυτόματα την εγγυρότητα του. Σε περίπτωση που το ΑΦΜ δεν είναι έγγυρο, τότε το CloudHR θα εμφανίσει σχετικό μήνυμα και δεν θα επιτρέψει να πραγματοποίηση της αλλαγής. 

Εισαγωγή ΑΜΚΑ/ΑΜΙΚΑ:

  • Για την εισαγωγή ΑΜΚΑ/ΑΜΙΚΑ στον υπάλληλο πηγαίνουμε στην καρτέλα Ασφαλιστικά. Στην συνέχεια πατώντας επεξεργασία στο κάτω μέρος της σελίδας, υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής ΑΜΚΑ/ΑΜΙΚΑ στον υπάλληλο.

  • Το CloudHR θα ελέγξει αυτόματα αν το ΑΜΚΑ/ΑΜΙΚΑ έχει σωστή μορφή. Σε περίπτωση λάθους θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος και δεν θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή.

Εισαγωγή IBAN:

  • Για να εισάγουμε το ΙΒΑΝ πηγαίνουμε στην καρτέλα Τραπεζικά Στοιχεία. Για να περάσουμε τα δεδομένα πατάμε επεξεργασία και έχουμε την δυνατότητα να προσθέσουμε το IBAN στον υπάλληλο.

  • Όπως και στην περίπτωση εισαγωγής ΑΦΜ αλλά και ΑΜΚΑ/ΑΜΙΚΑ, έτσι και εδώ το CloudHR θα ελέγξει αυτόματα αν το IBAN είναι έγγυρης μορφής.Σε περίπτωση που δεν είναι, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα και δεν θα πραγματοποιηθεί αποθήκευση.